ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Thō̜trahat praden sangkhom sū kānphatthanā čhariyatham sư̄ miti mai / ถอดรหัสประเด็นสังคม สู่การพัฒนาจริยธรรมสื่อมิติใหม่ / เรียบเรียง ภัทราภรณ์ สุวรรณโชติ, กชกร ภู่ตระกูล.

Pattaraporn Suwanchōt. Kotchakō̜n Phūtrakūn. Sathāban Sư̄wichākān Sāthārana. by ภัทราภรณ์ สุวรรณโชติ | กชกร ภู่ตระกูล | สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Sư̄wichākān Sāthārana ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣphāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อวิชาการสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1206 .ภ63 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ čhariyatham sư̄ nai phāwa wikrit rōkrabāt / บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ; กองบรรณาธิการ วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ... [และคนอื่น ๆ].

Mana Treerayaphiwat. Wilaiwan Jongwilaikasaem, Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt. by มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2511- | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2563 [2020]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94 .บ33 2563 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Dek khlum mōng / เด็กคลุมโม่ง / โดย ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง.

Prāngthip Dāorư̄ang. Prasong Lœ̄trattanawisut, ISRA Institute Thai Press Development Foundation. by ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง | ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, 2504- | สถาบันอิศรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban ʻItsarā, Mūnnithi Phatthanā Sư̄mūanchon hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: P94.5.ด72ท9 ป46 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi sư̄sān mūanchon / กฎหมายสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.

Phisit Chawālāthawat. Wimān Kritphonwimān. Phīraphon Sīsing. by พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484- | วิมาน กฤตพลวิมาน | พีรพล ศรีสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ปรับปรุงแก้ไขโดย วิมาน กฤตพลวิมาน, พีรพล ศรีสิงห์.Edition: Phim khrang thī 18, kǣkhai phōemtōem prapprung mai hai sō̜tkhlō̜ng kap ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / prapprung kǣkhai dōi Wimān Kritphonwimān, Phīraphon Sīsing. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PN4748 .พ62 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4748 .พ62 2561 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
18 pī Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt / 18 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / บรรณาธิการ อศินา พรวศิน.

Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt. 'Asinā Phǭnwasin. by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | อศินา พรวศิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2558 [2015]Other title: Sippǣt pī Saphā Kānnangsū̕phim hǣng Chāt Other title: Media reform = Patirūp sư Other title: Patirūp sư Other title: Kānpatirūp sư Other title: สิบแปดปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | Media reform = ปฏิรูปสื่อ | ปฏิรูปสื่อ | การปฏิรูปสื่อ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ก645 2558 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ก645 2558 (1).

ห้องสมุด:
ศึกษาจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทย / ปณัชญา ลีลายุทธ.

Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai. Bandit Witthayālai. by ปณัชญา ลีลายุทธ | Panachaya Leelayouth | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Sākhā Wichā Phra Phuttasātsanā Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Mahā Čhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Study of the journalists' ethics in proposing the news about the Thai sangha.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ป36 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544