ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 78 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 = The law enforcement of the Immigration Act B.E. 2522 Section 57 / โดย พันตำรวจโท สามารถ อยู่เจริญ.

by สามารถ อยู่เจริญ, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2440 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
The last stand chaiyaphūm sutthāi / The last stand ชัยภูมิสุดท้าย / นลธวัช มะชัย บรรณาธิการ.

Nonthawat Machai. by นลธวัช มะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Lanyim Creative Group, 2561 [2018] Publication: เชียงใหม่ : Lanyim Creative Group, 2561 [2018]Other title: Chaiyaphūm sutthāi Other title: ชัยภูมิสุดท้าย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1865 .ล65 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย = The right to establishment of family of nationalityless in Thailand / โดย กัลยา เกียรติถาวรชัย.

by กัลยา เกียรติถาวรชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT548 .ก644 (1).

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sanchāt læ sitthi nai khwāmpen phonlamư̄ang khō̜ng rat Thai / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / บรรณาธิการ กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.

Ngān Sammanā Thāng Wichākān Rư̄ang "Panhā Thāng Kotmāi Kīeokap Sanchāt læ Sitthi nai Khwāmpen Phonlamư̄ang Khō̜ng Rat Thai" Krung Thēp...) Kritsadā Supphawatthanakun. National Human Rights Commission of Thailand. by งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" (2560 : กรุงเทพฯ) | กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ง63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ง63 2560 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับสัญชาติของสายการบินในการประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศ = Thai legal problems ralating to nationality of airlines in international air business operation / โดย ณัษฐ์ธิดา หมีทอง.

by ณัษฐ์ธิดา หมีทอง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Thai legal problems ralating to nationality of airlines in international air business operation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE9769.ก3 ณ653 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายและแนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย อำนาจ วรรณวิทยา.

by อำนาจ วรรณวิทยา, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal problems and development relating to Thai vessels register system of the Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT984.3 .อ636 (1).

ห้องสมุด:
Phonlamư̄ang nai lōk rai phromdǣn / พลเมืองในโลกไร้พรมแดน / โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Suchādā Thawīsit. Thailand. Samnakngān Kǭngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Khrōngkān Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Rǣngngān Khāmchāt læ Phūmīpanhā Sathāna Bukkhon. by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Rǣngngān Khāmchāt læ Phūmīpanhā Sathāna Bukkhon (KhǭPhǭRǭsǭ.) Samnakngān Kǭngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (SǭSǭSǭ.), 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF801 .พ482 2554 (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānkamnot sanchāt khō̜ng dek thī kœ̄t čhāk kāntangkhan thǣn nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาการกำหนดสัญชาติของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ52 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .พ52 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ52 2562 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 54, Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 54, นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt Other title: Thai law | นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2559ก ล. 54 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล.

Yuwarin Pisitkul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems on loss of Thai nationality of registered ships under Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT984.3 .ย75 2559 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการมีสุขภาพอนามัยดีของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย = The rights in good health of nationalityless persons in Thailand / โดย อรวรรณ รอดสังวาลย์.

by อรวรรณ รอดสังวาลย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT519.5 .อ454 (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Dūangdēn Nāksīharāt, by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. | Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2561 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Duangden Nakseeharach by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาค ประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก / รวมเจิด พงษ์เจริญเกียรติ.

by รวมเจิด พงษ์เจริญเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ร547 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ร547 2551 (1).

ห้องสมุด:
Sān fan 60 pī ʻĀčhān Wǣo : Rō̜Sō̜. Dō̜Rō̜. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthō̜n phūsān fan khon rai sanchāt. สานฝัน 60 ปี อาจารย์แหวว : รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ผู้สานฝันคนไร้สัญชาติ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Rō̜Sō̜. Dō̜Rō̜. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthō̜n phūsān fan khon rai sanchāt Other title: รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ผู้สานฝันคนไร้สัญชาติ.Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1).

ห้องสมุด:
อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในประเทศไทย : ศึกษาการจัดการโดยรัฐไทย / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: People who fled death persecution to thailand : studying management of Thai state.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656207 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544