ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิการได้มาซึ่งสัญชาติ : ศึกษาปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลในการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน / โดย เรวัต เฉลียวศิลป์.

by เรวัต เฉลียวศิลป์, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Right to acquire nationality : studying on the issue of restricting the person's right to acquire Thai nationality by the territorial principle.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ร756 (1).

ห้องสมุด:
การพิสูจน์สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา / ร้อยตำรวจหญิง วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์.

by วิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก2 ว64 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิที่หายไป : ผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 / โดย ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์.

by ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, 2516- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Lost rights : the impact of the Declaration of the Revolutionary Council No. 337 enforcement.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 616719 (1).

ห้องสมุด:
สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของคนเชื้อชาติไทยจากเกาะกง = Personal status under Thai law of Thais by race from Koh Kong / โดย วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล.

by วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ว443 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยของคนไร้สัญชาติ = The rights of resides in Thailand of statelessperson / โดย อัญชลี กิจธนไพบูลย์.

by อัญชลี กิจธนไพบูลย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT518.5 .อ622 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สิทธิของคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้สัญชาติไทย = Rights of unlawful immigrants acquiring Thai nationality / โดย วิชช์ จีระแพทย์.

by วิชช์ จีระแพทย์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Rights of unlawful immigrants acquiring Thai nationality.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3242 .ว622 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 = The law enforcement of the Immigration Act B.E. 2522 Section 57 / โดย พันตำรวจโท สามารถ อยู่เจริญ.

by สามารถ อยู่เจริญ, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2440 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย = The right to establishment of family of nationalityless in Thailand / โดย กัลยา เกียรติถาวรชัย.

by กัลยา เกียรติถาวรชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT548 .ก644 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายไทยเกี่ยวกับสัญชาติของสายการบินในการประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศ = Thai legal problems ralating to nationality of airlines in international air business operation / โดย ณัษฐ์ธิดา หมีทอง.

by ณัษฐ์ธิดา หมีทอง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Thai legal problems ralating to nationality of airlines in international air business operation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE9769.ก3 ณ653 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายและแนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย อำนาจ วรรณวิทยา.

by อำนาจ วรรณวิทยา, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal problems and development relating to Thai vessels register system of the Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT984.3 .อ636 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล.

Yuwarin Pisitkul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems on loss of Thai nationality of registered ships under Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT984.3 .ย75 2559 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการมีสุขภาพอนามัยดีของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย = The rights in good health of nationalityless persons in Thailand / โดย อรวรรณ รอดสังวาลย์.

by อรวรรณ รอดสังวาลย์, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT519.5 .อ454 (1).

ห้องสมุด:
อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในประเทศไทย : ศึกษาการจัดการโดยรัฐไทย / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: People who fled death persecution to thailand : studying management of Thai state.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656207 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544