ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการวิจัยเรื่องปัญหาการยอมรับให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ แก่คนต่างด้าว / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ64 (2).

ห้องสมุด:
สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติไทยมีผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทวงยุติธรรม, 2536Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ642 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท9 พ642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 พ642 (2).

ห้องสมุด:
สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติใหม่ที่ผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ64 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4270.ท9 พ64 (2).

ห้องสมุด:
ชายขอบนิติศาสตร์ / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ส42 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ส42 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .ส42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .ส42 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา : ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ62 2546 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ62 2541 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ62 2541 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายสัญชาติไทย : หลักกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2140 .พ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2140 .พ63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2140 .พ63 (6).

ห้องสมุด:
การแก้ไขกฎหมายสัญชาติไทยในปี พ.ศ. 2535 / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, [2536?]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ62 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 พ62 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ : เฉพาะกรณีการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด / สมคิด ใจยิ้ม.

by สมคิด ใจยิ้ม, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Problems arise from the improvement and amendment of Thai Nationality Law : a case study of the acquisition of Thai nationality by birth.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ส386 2552 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท9 พ63 2544 (12), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 พ63 2544 (3). Checked out (5).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติแปลงชาติประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 337.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม, 2536Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 พ43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท9 พ43 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขในปี พ.ศ. 2535 / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 (2).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : คดีปกครองเกี่ยวกับสัญชาติ = [The administrative court and its promotional effort of good governance in the public sector system of Thailand : a case study : administrative case relating to nationality status] / โดย วราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา.

by วราวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551 [2008]Other title: Administrative court and its promotional effort of good governance in the public sector system of Thailand : a case study : administrative case relating to nationality status.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ว46 2551 (1).

ห้องสมุด:
การขอและการพิสูจน์สัญชาติไทยทำได้อย่างไร / สุภัทร์ สกลไชย.

by สุภัทร์ สกลไชย, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกฎหมายสกลไชยและโอลิเวอร์, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ส746 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .ส746 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .ส746 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .ส746 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพของคนไทยโดยหลักดินแดน / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2140 .พ632 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2140 .พ632 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา : ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ62 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 พ63 2538 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท9 พ63 2538 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : คำบรรยายเบื้องต้น = An introduction to private international law / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3224 .ป465 2547 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3224 .ป465 2547 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง กฎหมายสัญชาติ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by การสัมมนาเรื่องกฎหมายสัญชาติ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2534 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2534Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท9 ก63 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544