ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ (Nationality Act) พระราชบัญญัติว่าด้วย การขัดกันแห่งกฎหมาย (Act on conflict o laws)

by วัฒนา รัตนวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2506Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ว6 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495 พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2495.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2496Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ส7 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องปัญหาการยอมรับให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ แก่คนต่างด้าว / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .พ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ64 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (Nationality Act B.E. 2508) พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2508Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ก4 (2).

ห้องสมุด:
ด้วยพระบารมี : พระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถให้เกิดผาสุกร่มเย็นสงบหลีกเลี่ยงสงครามภูมิภาค ประเทศเอเชียและแถบแปซิฟิก / รวมเจิด พงษ์เจริญเกียรติ.

by รวมเจิด พงษ์เจริญเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ร547 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ร547 2551 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544