ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2562 (1).

ห้องสมุด:
การใช้หลักฐานดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ชาติพันธุ์และให้สถานะทางกฎหมายแก่บุคคลคนไทย / พันตำรวจโทกฤษฎา ริบรวมทรัพย์.

Krisda Riproumsup, Witthayālai Kānyuttitham. by กฤษฎา ริบรวมทรัพย์, 2499- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Role model of DNA evidence to prove genology and establishing persomal [i.e. personal] legal status as Thai citizens | [Role model of DNA evidence to prove genology and establishing personal legal status as Thai citizens].Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2430 .ก945 2552 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabapphim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: : Checked out (9).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabapphim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: : Checked out (16).
  (2 คะแนน)
ห้องสมุด:
The last stand chaiyaphūm sutthāi / The last stand ชัยภูมิสุดท้าย / นลธวัช มะชัย บรรณาธิการ.

Nonthawat Machai. by นลธวัช มะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Lanyim Creative Group, 2561 [2018] Publication: เชียงใหม่ : Lanyim Creative Group, 2561 [2018]Other title: Chaiyaphūm sutthāi Other title: ชัยภูมิสุดท้าย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1865 .ล65 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap sanchāt læ sitthi nai khwāmpen phonlamư̄ang khō̜ng rat Thai / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / บรรณาธิการ กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.

Ngān Sammanā Thāng Wichākān Rư̄ang "Panhā Thāng Kotmāi Kīeokap Sanchāt læ Sitthi nai Khwāmpen Phonlamư̄ang Khō̜ng Rat Thai" Krung Thēp...) Kritsadā Supphawatthanakun. National Human Rights Commission of Thailand. by งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย" (2560 : กรุงเทพฯ) | กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ง63 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ง63 2560 (1).

ห้องสมุด:
Phonlamư̄ang nai lōk rai phromdǣn / พลเมืองในโลกไร้พรมแดน / โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Suchādā Thawīsit. Thailand. Samnakngān Kǭngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Khrōngkān Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Rǣngngān Khāmchāt læ Phūmīpanhā Sathāna Bukkhon. by สุชาดา ทวีสิทธิ์ | สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Phatthanā Khunnaphāp Chīwit Rǣngngān Khāmchāt læ Phūmīpanhā Sathāna Bukkhon (KhǭPhǭRǭsǭ.) Samnakngān Kǭngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (SǭSǭSǭ.), 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF801 .พ482 2554 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 54, Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 54, นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt Other title: Thai law | นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2559ก ล. 54 (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Dūangdēn Nāksīharāt, by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. | Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2561 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Duangden Nakseeharach by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānkamnot sanchāt khō̜ng dek thī kœ̄t čhāk kāntangkhan thǣn nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาการกำหนดสัญชาติของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2562 [2019]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .พ52 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .พ52 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .พ52 2562 (2).

ห้องสมุด:
Sān fan 60 pī ʻĀčhān Wǣo : Rō̜Sō̜. Dō̜Rō̜. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthō̜n phūsān fan khon rai sanchāt. สานฝัน 60 ปี อาจารย์แหวว : รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ผู้สานฝันคนไร้สัญชาติ.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Rō̜Sō̜. Dō̜Rō̜. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthō̜n phūsān fan khon rai sanchāt Other title: รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ผู้สานฝันคนไร้สัญชาติ.Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92พ54 ส63 2563 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 / โดย ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล.

Yuwarin Pisitkul. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems on loss of Thai nationality of registered ships under Thai Vessels Act B.E. 2481.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT984.3 .ย75 2559 (1).

ห้องสมุด:
อดีตคนหนีภัยความตายที่อยู่ในประเทศไทย : ศึกษาการจัดการโดยรัฐไทย / โดย พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์.

Paungrat Patomsirirak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: People who fled death persecution to thailand : studying management of Thai state.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656207 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544