ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปผลการปฎิบัติงานการพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2534 / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข | การประชุมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2535 (2534 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2534Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ก46 (5).

ห้องสมุด:
รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527-Availability: Available for loan (29)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ร64 2533 (16), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ร64 2525 (11), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2011 91000 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน / กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสาธารณสุขภูมิภาค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ส63 2540 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ส63 2540 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2534 / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ85 ก52 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ85 ก52 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536-Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ส47 2533-36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3 ส47 2537-38 (2).

ห้องสมุด:
สถิติสาธารณสุข = Public health statistics / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2480-Availability: Available for loan (45)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก52 2555 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ก52 2512 (25), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ก52 2557 (3).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ / ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2535-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก465 2536 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān khō̜mūn bukkhalākō̜n dān sāthāranasuk / รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Nonthaburī] : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt, Krasūang Sāthāranasuk, 2555- [2012]- Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555- [2012]-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544