ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การสาธารณสุขไทย.

by สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข. ส่วนติดตามประเมินผล. ฝ่ายควบคุมกำกับการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายควบคุมกำกับการ ส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2540-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA11.JT3 ก645 2540-41 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA11.JT3 ก645 2542-43 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA11.JT3 ก645 2540-41 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA11.JT3 ก645 2540-41 (2). Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1684 2542-43 (1), Nongyao Chaiseri Library Not for loanCall number: CDG1684 2542-43 (6).

ห้องสมุด:
รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน / กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสาธารณสุขภูมิภาค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ส63 2540 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ส63 2540 (1).

ห้องสมุด:
รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527-Availability: Available for loan (29)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ร64 2533 (16), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ร64 2525 (11), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2011 91000 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536-Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ส47 2533-36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3 ส47 2537-38 (2).

ห้องสมุด:
ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข.

by บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2536-Availability: Available for loan (11)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX22.JT3.01 ท65 2557 (7), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: WX22.JT3.01 ท65 2536-37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WX22.JT3.01 ท65 2536-37 (2).

ห้องสมุด:
ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข.

by บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2549-Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.01 ต654 2549-50 (7).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานการป่วยของผู้มารับบริการสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526-Availability: Available for loan (15)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส36 2555 (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส36 2532 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส36 2557 (2).

ห้องสมุด:
สถิติสาธารณสุข = Public health statistics / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2480-Availability: Available for loan (45)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก52 2555 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ก52 2512 (25), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ก52 2557 (3).

ห้องสมุด:
สารสนเทศสาธารณสุขภาคใต้ / [จัดทำ]โดย โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขภาคใต้.

by โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ | เครือข่ายระบาดวิทยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: สงขลา : โครงการ, 2531-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105.01 .ส645 2539 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการเฝ้าระวังโรค = Annual epidemiological surveillance report / ฝ่ายระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. ฝ่ายระบาดวิทยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2535]-Availability: Available for loan (10)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.2B302 ก74 2534 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.2B302 ก74 2538 (1).

ห้องสมุด:
ตารางสถิติการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ... รายจังหวัด / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ต646 2544 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544