ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปผลการปฎิบัติงานการพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2534 / กระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข | การประชุมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2535 (2534 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2534Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ก46 (5).

ห้องสมุด:
ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล / กองสถิติสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2530-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: W84.JT3.02 ก537 2530 (2).

ห้องสมุด:
สถานะสุขภาพของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) / ผู้จัดทำ จิราพร นามอินทราภรณ์.

by จิราพร นามอินทราภรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สุราษฏร์ธานี] : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฏร์ธานี, 2541Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.2S8 จ646 (1).

ห้องสมุด:
รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน / กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสาธารณสุขภูมิภาค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534-Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ส63 2540 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ส63 2540 (1).

ห้องสมุด:
รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ประจำปี / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527-Availability: Available for loan (29)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA16 .ร64 2533 (16), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA16 .ร64 2525 (11), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MED WA 2011 91000 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สรุปสถิติสาธารณสุขที่สำคัญ / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536-Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3 ส47 2533-36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3 ส47 2537-38 (2).

ห้องสมุด:
ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข.

by บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2549-Availability: Available for loan (7)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.01 ต654 2549-50 (7).

ห้องสมุด:
ทำเนียบโรงพยาบาลและสถิติสาธารณสุข.

by บริษัทอัลฟา รีเสิร์ช.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2536-Availability: Available for loan (11)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX22.JT3.01 ท65 2557 (7), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: WX22.JT3.01 ท65 2536-37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WX22.JT3.01 ท65 2536-37 (2).

ห้องสมุด:
สถิติสาธารณสุข = Public health statistics / กองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2480-Availability: Available for loan (45)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก52 2555 (17), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ก52 2512 (25), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA900.JT3.02 ก52 2557 (3).

ห้องสมุด:
สารสนเทศสาธารณสุขภาคใต้ / [จัดทำ]โดย โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขภาคใต้.

by โครงการศึกษาปัญหาสาธารณสุขภาคใต้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ | เครือข่ายระบาดวิทยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: สงขลา : โครงการ, 2531-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105.01 .ส645 2539 (1).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานการป่วยของผู้มารับบริการสาธารณสุข.

by กองสถิติสาธารณสุข | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526-Availability: Available for loan (15)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส36 2555 (7), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส36 2532 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส36 2557 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการเฝ้าระวังโรค = Annual epidemiological surveillance report / ฝ่ายระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

by กรุงเทพมหานคร. ฝ่ายระบาดวิทยา.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, [2535]-Availability: Available for loan (10)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.2B302 ก74 2534 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.2B302 ก74 2538 (1).

ห้องสมุด:
สรุปรายงานประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ / ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2535-Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ก465 2536 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān khō̜mūn bukkhalākō̜n dān sāthāranasuk / รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Nonthaburī] : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt, Krasūang Sāthāranasuk, 2555- [2012]- Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555- [2012]-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2).

ห้องสมุด:
ตารางสถิติการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ... รายจังหวัด / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ต646 2544 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544