Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān khō̜mūn bukkhalākō̜n dān sāthāranasuk / รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

Thailand. Krasūang Sāthāranasuk. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: [Nonthaburī] : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt, Krasūang Sāthāranasuk, 2555- [2012]- Publication: [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555- [2012]-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA16.JT3 ร64 2554 (2).

ห้องสมุด:
Rư̄ang lao - - čhāk tūalēk. [lēm] 2 / เรื่องเล่า-- จากตัวเลข. [เล่ม] 2 / กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. Klum Prasān læ Tittām Sārasonthēt. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sathiti hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HA4600.55 .ร82 2558 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544