ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngān nō̜k sang læ lāp mikhūan dai (mūnnī 2) phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜.Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜.Sō̜. 2551 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhūan dai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜.Sō̜. 2540 Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄tkhưn čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜.Sō̜. 2551 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 637127 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .จ63 2557 (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ความเหมาะสมของการนำหลักการในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ค.ศ. 1973 มาใช้แก่ประเทศไทย / โดย นภัสกร ศิลปรัศมี.

Napassakorn Sillaparassamee, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นภัสกร ศิลปรัศมี, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Appropriateness of Thailand's adoption of the Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability 1973.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2015 656067 (1).

ห้องสมุด:
ข้อต่อสู้เรื่องสถานะความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค เพื่อหลุดพ้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / โดย รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์.

Rattiya Phiriyaphongphanit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by รัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: State of scientific and technical knowledge.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT846.5 .ร63 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544