ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 21 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตยและตุลาการ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ป643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ป643 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2620 .ป643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ป643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ป643 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอภิปรายเรื่องควรแยกอำนาจตุลาการออกเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ / เนติบัณฑิตยสภา.

by การอภิปรายเรื่องควรแยกอำนาจตุลาการออกเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ (2516 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แสงทองการพิมพ์, 2517Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระ ของอำนาจตุลาการ (กรกฎาคม 2534-มีนาคม 2535) / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานเพื่อความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการ กลุ่มพิทักษ์สถาบันตุลาการ, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2620 .ค56 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ค56 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ค56 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ค56 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ค56 2551 (3).

ห้องสมุด:
10 ปีศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551Other title: สิบปีศาลรัฐธรรมนูญไทย.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2630 .ส636 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2630 .ส636 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phatthanākān khō̜ng lak khwāmpen ʻitsara khō̜ng tulākān nai sān yuttitham : rāingān chabap sombūn / พัฒนาการของหลักความเป็นอิสระของตุลาการในศาลยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ ; เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kittisak Prokkati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติศักดิ์ ปรกติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Khana Kammakān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสื่อกับกระบวนการตุลาภิวัตน์ระหว่างช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง ปี 2548-2550 / สุภชัย วีระภุชงค์.

by สุภชัย วีระภุชงค์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Role of media on judicialization during political crisis 2005-2007.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.อ632ท9 .ส733 2552 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย = [The balance power of the Thai Criminal Justice by the porliament] / โดย พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ และคณะ.

by พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .พ25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .พ25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ25 (1).

ห้องสมุด:
นิติรัฐ นิติธรรม / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล บรรณาธิการ.

by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (13)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3171 .น63 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3171 .น63 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3171 .น63 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม / อมร จันทรสมบูรณ์.

by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์วันรพี' 18, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K117 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Sān Ratthathammanūn. by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 12, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ศ645 2557 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาการเมือง / วิรัตน์ เอื้อนฤมิต.

by วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Justice process and political problem.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2613 .ว64 2555 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันศาลกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ ขององค์กรสุงสุดทางการปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์.

by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748.อ63 ส73 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwāmchư̄amyōng khō̜ng ʻamnāt tulākān kap prachāchon : kō̜ranī sưksā kāndaimā sưng bukkhon mā damrong tamnǣng phūphiphāksā nai sān yuttitham / ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม / ภูมิ มูลศิลป์.

Phūm Mūnsin. Sathāban Phra Pokklao. by ภูมิ มูลศิลป์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2146 .ภ74 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi kap khwāmpentham nai sangkhom / กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม / อมร จันทรสมบูรณ์.

Amorn Čhantharasombūn, by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Winyūchon, 2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557] [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K117 .อ44 2557 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄a tulākān pen yai nai phǣndin : rūam botkhwām wādūai tulākānphiwat tulākānphanlưk læ tulākānthiptai / เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน : รวมบทความว่าด้วยตุลาการภิวัตน์ ตุลาการพันลึก และตุลาการธิปไตย / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Somchai Prīchāsinlapakun. by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2613 .ส426 2562 (4). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrat Khēmačhāru Pō̜.Čhō̜., Mǭ.Pǭ.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. ʻongkhamontrī. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. องคมนตรี.

Chamras Kemacharu, by จำรัส เขมะจารุ, 2472-2558.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ., 2559] [2016] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.จ48 ท64 2559 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 693989 (1).

ห้องสมุด:
Rātchaman longthan banlang patirūp / ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Shine Publishing House, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2563 [2020]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2050 .ป643 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ป643 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544