ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทบาทของฝ่ายตุลาการในประเทศไทย = Role of the judicairy in Thailand / ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด.

by ธำรงศักดิ์ หงษ์ขุนทด, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2244 .ธ64 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตยและตุลาการ / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ป643 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ป643 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2620 .ป643 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ป643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ป643 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระ ของอำนาจตุลาการ (กรกฎาคม 2534-มีนาคม 2535) / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานเพื่อความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการ กลุ่มพิทักษ์สถาบันตุลาการ, 2535Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1748.อ63 ว67 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : ศึกษากรณีวิกฤติการณ์ทางการเมือง 2549 / โดย อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร.

by อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, [2552]Other title: Roles of judges of the courts of justice : case study on political crisis in 2006.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1610 .อ564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1610 .อ564 (1).

ห้องสมุด:
คำอภิปรายเรื่องควรแยกอำนาจตุลาการออกเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ / เนติบัณฑิตยสภา.

by การอภิปรายเรื่องควรแยกอำนาจตุลาการออกเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ (2516 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แสงทองการพิมพ์, 2517Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2620 .ค56 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ค56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ค56 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ค56 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ค56 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ค56 2551 (3).

ห้องสมุด:
10 ปีศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551Other title: สิบปีศาลรัฐธรรมนูญไทย.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2630 .ส636 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2630 .ส636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2630 .ส636 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phatthanākān khō̜ng lak khwāmpen ʻitsara khō̜ng tulākān nai sān yuttitham : rāingān chabap sombūn / พัฒนาการของหลักความเป็นอิสระของตุลาการในศาลยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ ; เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kittisak Prokkati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by กิตติศักดิ์ ปรกติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Khana Kammakān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1612 .ก963 2560 (1).

ห้องสมุด:
ตุลาการภิวัตน์ = Judicial review / ธีรยุทธ บุญมี.

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: ตุลาการภิวัฒน์ | Judicial review.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ธ6593ต74 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ธ6593ต74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ธ6593ต74 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2006 478124 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
บทบาทของสื่อกับกระบวนการตุลาภิวัตน์ระหว่างช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง ปี 2548-2550 / สุภชัย วีระภุชงค์.

by สุภชัย วีระภุชงค์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Role of media on judicialization during political crisis 2005-2007.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P96.อ632ท9 .ส733 2552 (1).

ห้องสมุด:
ขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดอำนาจศาล / โดย วรรณวิสาข์ สุทธิวารี.

by วรรณวิสาข์ สุทธิวารี, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Extent of conduct which can be regarded as to contempt of court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4510 .ว443 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย = [The balance power of the Thai Criminal Justice by the porliament] / โดย พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ และคณะ.

by พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .พ25 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .พ25 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ25 (1).

ห้องสมุด:
นิติรัฐ นิติธรรม / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล บรรณาธิการ.

by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Available for loan (13)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3171 .น63 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3171 .น63 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3171 .น63 (2). Checked out (10).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม / อมร จันทรสมบูรณ์.

by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์วันรพี' 18, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K117 .อ44 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Sān Ratthathammanūn. by ศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 12, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2620 .ศ645 2557 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาการเมือง / วิรัตน์ เอื้อนฤมิต.

by วิรัตน์ เอื้อนฤมิต | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Justice process and political problem.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2613 .ว64 2555 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันศาลกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ ขององค์กรสุงสุดทางการปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์.

by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1748.อ63 ส73 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544