ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 192 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 27 Phō̜. Sō̜. 2558 (ʻutthō̜n dīkā) chabap thī 28 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānʻōn khadī čhāk sān chan ton pai yang sān phǣng kānsong kham khūkhwām dōi rabop ʻilekthrō̜nik læ kānsong kham khūkhwām pai yang tāngprathēt) chabap thī 29 Phō̜. Sō̜. 2558 (kānkhāithō̜ttalāt hō̜ngchut nai ʻākhānchut læ thīdin čhatsan) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2558 (อุทธรณ์ ฎีกา) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2558 (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ) ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2558 (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1822 .ส73 2558 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kotmāi kānsư̄sān læ theknōlōyī sārasonthēt = Information technology law / คู่มือกฎหมายการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology law / โดย วัชระ เนติวาณิชย์.

Watchara Neitivanich. by วัชระ เนติวาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Kamphǣng Phēt : Hānghunsūan Čhamkat Sīsawat Kānphim1994, [2554?] [2011?] Publication: กำแพงเพชร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์การพิมพ์ 1994, [2554?] [2011?]Other title: Information technology law.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2011 654424 (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหาการนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง : เอกสารประกอบการสัมมนา : พร้อม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / จัดโดย เครือข่ายทนายความไทย.

by เครือข่ายทนายความไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่าย, 2545Other title: พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 | พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 | พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 | พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ป62 2545 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai čhāng rǣngngān čhāng thamkhō̜ng rapkhon / คำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Čhittrā Phīanlamlœ̄t. by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ634 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ634 2561 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายธุรกิจ = Principle of business law / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อิสริยาศิริ พยัตติกุล, ตุลญา โรจน์ทังคำ

by เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | อิสริยาศิริ พยัตติกุล, 2511- | ตุลญา โรจน์ทังคำ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นครปฐม : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Other title: Principle of business law.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 636807 (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ National Single Window / โดย พรรณรัตน์ พหลเวชช์.

Pannaratana Phaholvech, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พรรณรัตน์ พหลเวชช์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Legal problems about electronic transactions for import, export, transit, and logistics through the National Single Window system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3645 .พ44 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544