ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 192 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสหภาพพม่า 24-27 กันยายน 2547 / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2547?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2376.6.ท9 ก643 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาชุดทดสอบสมรรถนะสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Development of test station for proton exchange membrane fuel cell system : รายงานการวิจัย / โดย รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร ... [และคนอื่น ๆ].

by รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]Other title: Development of test station for proton exchange membrane fuel cell system.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK2933.ซ74 ก64 (2).

ห้องสมุด:
ล้ดฟ้าสู่รัสเซีย / โดย ไพลิน กาญจนภานุพันธ์.

by ไพลิน กาญจนภานุพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จำกัด, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DK510.29 .พ942 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DK510.29 .พ942 2553 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิผลของมาตรการแลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยาตามนโยบายลดอันตรายในผู้ใชัยาเสพติดในการลดอัตราการติดเชื้อ HIV / โดย เบญจวรรณ ระลึก.

by เบญจวรรณ ระลึก, 2514- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Effectiveness of needle syringe exchange program in harm reduction policy.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.6 .บ766 2554 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: MED WC 2011 585541 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้.

by สุวิทย์ นิ่มน้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ส7 2518 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ซ7 ส7 2522 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ผ93 2554 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ผ93 2554 (4). Checked out (8).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย ปรีชา สุมาวงศ์.

by ปรีชา สุมาวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตสภา, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 พ4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 พ4 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ = Principle of law. Sale, exchange, gift / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ส73 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT863 .ส73 2553 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 2553 (5).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by ปรีชา สุมาวงศ์.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2527 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2537 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิริยะ เกิดศิริ.

by วิริยะ เกิดศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว64 (3).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ = Principle of law. Sale, exchange, gift / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT863 .ส73 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ส73 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 2550 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544