Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai : phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 7, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai : phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phō̜.Rō̜.Bō̜. wādūai khō̜sanyā mai pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง .Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2559 (2). Checked out (7).

ห้องสมุด:
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 8, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2560 (2). Checked out (11).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544