ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 58 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2528 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (4).

ห้องสมุด:
การใช้ EDI (Electronic data interchange) ในประเทศไทย / ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

by ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.33 .ก95 (1).

ห้องสมุด:
การทำ currency swap ในตลาด OTC ไทย = Currency swap in Thailand OTC market / โดย ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

by ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Currency swap in Thailand OTC market.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1115.ต24 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการนานาชาติ และโครงการระหว่างประเทศที่พึงปรารถนา / บรรณาธิการ ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง.

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการนานาชาติและ โครงการระหว่างประเทศที่พึงปรารถนา (2539 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ก58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก231 ก58 (1).

ห้องสมุด:
ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) : รายงานวิจัย / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และเทียนสว่าง ธรรมวณิช.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : สถาบันวิัจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส427ต33 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ต33 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2546 (14).

ห้องสมุด:
แนวคำถามคำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้ / โดย หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น่ำเซียการพิมพ์, 2515Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ซ7 ห46 (7).

ห้องสมุด:
ใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic bill of lading / โดย อรทัย โอภาสศักดากุล.

by อรทัย โอภาสศักดากุล, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1178 .อ43 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544