ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ศักยภาพของระบบบาร์เทอร์คาร์ดในประเทศไทย = The potentiality of bartercard system in Thailand / โดย วสุ วิสุทธินันท์.

by วสุ วิสุทธินันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1019 .ว56 (1).

ห้องสมุด:
ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) : รายงานวิจัย / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และเทียนสว่าง ธรรมวณิช.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : สถาบันวิัจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส427ต33 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ต33 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน : กรณีศึกษา Currency swap ในประเทศไทย / โดย วิลาสินี สังขปรีชา.

by วิลาสินี สังขปรีชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3973.55 .ว646 (1).

ห้องสมุด:
แนวคำถามคำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้ / โดย หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น่ำเซียการพิมพ์, 2515Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ซ7 ห46 (7).

ห้องสมุด:
คำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ).

by เดือน จิตรกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2510Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ด8 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.อ7 ด8 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้.

by สุวิทย์ นิ่มน้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ส7 2518 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ซ7 ส7 2522 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายลักษณะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by ยงยุทธ กาฬกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ย2 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ซ7 ย2 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ซ7 ส4 2543 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 2543 (2).

ห้องสมุด:
เปิดบันทึกลับเริงชัย มะระกานนท์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย : เบื้องหลังการโจมตีค่าเงินบาท จนต้องประกาศลอยตัว การใช้เงินกองทุนฟื้นฟูฯ กว่า 800,000 ล้านบาท / บรรณาธิการ สันติ วิริยะรังสฤษฏ์.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3973.55 .ป733 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG3973.55 .ป733 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3973.55 .ป733 (3).

ห้องสมุด:
ร่างรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายลายมือชื่อดิจิตอล = Digital signature law / กฤษณะ ช่างกล่อม.

by กฤษณะ ช่างกล่อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K564.ค54 ก6416 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544