ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 82 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย พระมนูภาณวิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (4).

ห้องสมุด:
การทำ currency swap ในตลาด OTC ไทย = Currency swap in Thailand OTC market / โดย ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

by ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Currency swap in Thailand OTC market.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1115.ต24 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2552 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2552 (8). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2556 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2556 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 617640 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิริยะ เกิดศิริ.

by วิริยะ เกิดศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว64 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2546 (14).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / นิคม ทั่งสุวรรณ.

by นิคม ทั่งสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 น62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 น62 (2).

ห้องสมุด:
รายงานเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการนำระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการซื้อขายระหว่างประเทศ / จัดทำโดย กฤติมา โกมลฐิติ ... [และคนอื่นๆ].

by กฤติมา โกมลฐิติ, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5548.33 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (5).

ห้องสมุด:
ใบตราส่งทางทะเลอิเล็กทรอนิกส์ : เอกสารประกอบการสัมมนา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2543 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ร่วมกับ นักศึกษาชมรมการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาเรื่องใบตราส่งทางทะเลอิเล็กทรอนิกส์ (2543 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี | นักศึกษาชมรมการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2543Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1178.ก6 ก64 (2).

ห้องสมุด:
แนวคำถามคำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้ / โดย หยุด แสงอุทัย.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : น่ำเซียการพิมพ์, 2515Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ซ7 ห46 (7).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ / หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.

Tunlayā Rōtthangkham. by ตุลญา โรจน์ทังคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ต742 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 637092 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ต742 2557 (3).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ส73 2545 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 2545 (4).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ / หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.

Tunlayā Rōtthangkham. by ตุลญา โรจน์ทังคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (14)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ต742 2560 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ต742 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ต742 2560 (6). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ / หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.

Tunlayā Rōtthangkham. by ตุลญา โรจน์ทังคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ต742 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ต742 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ต742 2562 (3).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ / หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.

Tunlayā Rōtthangkham. by ตุลญา โรจน์ทังคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ต742 2561 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ต742 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ต742 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544