ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 102 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การติดตามการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงาน / สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ หัวหน้าผู้ศึกษา ; ชุลี ศรีนวล, วรรณี กล่อมละเอียด ผู้ศึกษา.

by สุมัณฑนา จันทโรจวงศ์ | ชุลี ศรีนวล | วรรณี กล่อมละเอียด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2286.ท9 ส746 2555 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์และวิธีเจรจาต่อรองทางการค้า / หลี่ ผูเหลียง เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ [แปลและ]เรียบเรียง.

by หลี่, ผูเหลียง | อธิคม สวัสดิญาณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ห45 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1008 .ห45 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย พระมนูภาณวิมลศาสตร์.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7 ม32 2477 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2528 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2549 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชว์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้.

by มนูภาณวิมลศาสตร์, พระ, 2438-2522.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2479Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.อ7ม3 2479 (2). :

ห้องสมุด:
รวมคำถามและแนวคำตอบข้อสอบไล่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by คณะนักศึกษานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โอเดียนการพิมพ์, 2503Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ค3 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2542 (4).

ห้องสมุด:
การใช้ EDI (Electronic data interchange) ในประเทศไทย / ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

by ใกล้รุ่ง วินิจธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.33 .ก95 (1).

ห้องสมุด:
โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา = Best practices on students exchange between Thai higher education institutions under the Office of the Higher Education Commission and foreign higher education institutions for the year 2011 / Bureau of International Cooperation Strategy, Office of the Higher Education Commission

by Thailand. Bureau of International Cooperation Strategy | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ | Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Samnak Yutthasāt ʻUdomsưksā Tāngprathēt.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, [2554] [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2554] [2011]Other title: Best practices on students exchange between Thai higher education institutions under the Office of the Higher Education Commission and foreign higher education institutions for the year 2011 .Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2376.6.ท9 ค94 2554 (1).

ห้องสมุด:
การทำ currency swap ในตลาด OTC ไทย = Currency swap in Thailand OTC market / โดย ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

by ธัญกมล ลิมาคุณาวุฒิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Currency swap in Thailand OTC market.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1115.ต24 ธ623 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาระดมความคิดเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการนานาชาติ และโครงการระหว่างประเทศที่พึงปรารถนา / บรรณาธิการ ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง.

by การสัมมนาระดมความคิดเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการนานาชาติและ โครงการระหว่างประเทศที่พึงปรารถนา (2539 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2539?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ก58 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก231 ก58 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi, lǣkplīan, hai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย โพยม เลขยานนท์.

Phayōm Lēkhayānon, Mahāwitthayālai Thammasāt. by โพยม เลขยานนท์, 2450-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2494 [1951] Publication: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494 [1951]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1951 652556 (2). :

ห้องสมุด:
ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) : รายงานวิจัย / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และเทียนสว่าง ธรรมวณิช.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | เทียนสว่าง ธรรมวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : สถาบันวิัจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส427ต33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส427ต33 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส427ต33 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2548 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2550 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544