ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 77 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุบใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติกรรม, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 2533 (1).

ห้องสมุด:
ใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic bill of lading / โดย อรทัย โอภาสศักดากุล.

by อรทัย โอภาสศักดากุล, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1178 .อ43 (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ซ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย ปรีชา สุมาวงศ์.

by ปรีชา สุมาวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตสภา, 2532Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2532 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้.

by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 พ4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 พ4 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ = Principle of law. Sale, exchange, gift / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ส73 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT863 .ส73 2553 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 2553 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ = Civil and commercial code of sale exchange and gift / จุฑามาศ นิศารัตน์.

by จุฑามาศ นิศารัตน์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชากฎหมายแพ่ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Other title: Civil and commercial code of sale exchange and gift.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ73 2547 (1).

ห้องสมุด:
ตัวหย่างหัวข้อคำถามกดหมายแพ่งและพานิชว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน และไห้ ; และ คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พ.ศ. 2491 / โพยม เลขยานนท์.

by โพยม เลขยานนท์, 2450-2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2491?]Other title: คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พ.ศ. 2491.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT874 .ต65 2491 (1). :

ห้องสมุด:
คู่มือศุลกากรระบบใหม่ = The customs 2000 / โดย วิชัย มากวัฒนสุข.

by วิชัย มากวัฒนสุข, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บรรณศิลป์ พริ้นติ้ง จำกัด, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3645 .ว63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3645 .ว63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3645 .ว63 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ผ93 2545 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .ผ93 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ผ93 2549 (8). Checked out (6).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณาการ, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2524 (2).

ห้องสมุด:
สรุปวิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / สุจินตนา ชุมวิสูตร.

by สุจินตนา ชุมวิสูตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT863 .ส73 2545 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT863 .ส73 2545 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขายแลกเปลี่ยนและให้.

by สุวิทย์ นิ่มน้อย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ส7 2518 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ซ7 ส7 2522 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: : Checked out (19).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

by ปรีชา สุมาวงศ์.

Edition: ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ป6 2527 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2540 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2540 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้ / วิษณุ เครืองาม.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ซ7 ว6 2537 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย วิริยะ เกิดศิริ.

by วิริยะ เกิดศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2515Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT926 .ว64 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544