ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 89 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / ปิยะฉัตร ภัทรโรพงษ์ แปล ; ไกรวิน สารวิจิตร บรรณาธิการคำแปล = Telecommunications Business Operation Act B.E. 2544 (A.D. 2001) / translated by Piyachart Pattaropong ; translation editor, Kriwin Sarawichitr.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ปิยฉัตร ภัทโรพงษ์ | ไกรวิน สารวิจิตร | Piyachat Pattaropong | Kriwin Sarawichitr.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487.ก312544ก4 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487.ก312544ก4 2546 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม : ทฤษฎีการแยกกำกับ กับนโยบายอินเทอร์เน็ตของ กทช. / อายุทธ์ จิรชัยประวิตร.

by อายุทธ์ จิรชัยประวิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 อ64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 อ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 อ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8390.55.ฮ5 อ64 (2).

ห้องสมุด:
Khit rư̄ang kotmāi thōrakhamanākhom kap Dō̜Rǭ. Sutthiphon คิดเรื่องกฎหมายโทรคมนาคมกับ ดร.สุทธิพล / โดย สุทธิพล ทวีชัยการ.

Suthiphon Thaveechaiyagarn. by สุทธิพล ทวีชัยการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Khǭmphiutœ̄ 'Īlektrik Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท คอมพิวเตอร์ อีเล็คทริค จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ส73 2557 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม / ทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานนท์ [กุสุมรสนานันท์]

by ทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Problem of power and role of the National Telecommunications Commission according to Act Establishing an Organization for the Allocation of Radio Frequency and Supervision Duties on Radio, Television and Telecommunication Activities B.E. 2543.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .ท423 2552 (1).

ห้องสมุด:
Kānrangap khō̜ phiphāt nai kitčhakān thōrakhamanākhom = [Dispute resolution in telecommunications sector] / การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม = [Dispute resolution in telecommunications sector] / วีระนุช กมลยบุตร.

Veeranuch Kamolyabutr, Witthayālai Kānyuttitham. by วีระนุช กมลยบุตร, 2514- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Dispute resolution in telecommunications sector.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ว646 2554 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / ของ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา.

Thailand. Wuthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2557] [2014]Other title: Kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487 .ร642 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī læ sitthi khaochai wongkhōčhō̜n dīeothīam phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้าใช้วงโคจรเดียวเทียม พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Telecommunication law.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายไทยกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการ / โดย วลัยภรณ์ แสงเพ็ชร.

by วลัยภรณ์ แสงเพ็ชร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Thai legal problems of persons with disabilities to access the telecommunication services.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ว464 2554 (1).

ห้องสมุด:
นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2546 / อมร จันทรสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2516 .น636 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2516 .น636 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2516 .น636 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 46, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 46, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 46 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 45, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 45, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 45 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487.ก312550ก4 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487.ก312550ก4 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487.ก312550ก4 2550 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 44, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 44, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 44 (1).

ห้องสมุด:
Phā khumsap sǣn lān sampathān thōrakhamanākhom / ผ่าขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานโทรคมนาคม / ชูชาติ สว่างสาลี และ "เนตรทิพย์" น.ส.พ.ไทยรัฐ.

Chūchāt Sawāngsālī. Nētthip. by ชูชาติ สว่างสาลี | เนตรทิพย์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Edition: Chabap prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Kō̜.Phon (1996) Čhamkat, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ก.พล(1996) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ช726 2554 (1).

ห้องสมุด:
การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสื่อประสม / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, สุภาวดี อร่ามวิทย์, ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร.

by ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ | สุภาวดี อร่ามวิทย์ | ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ6 ป465 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8390.55.ฮ6 ป465 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : มาตรการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ / โดย ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

by ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal measures for consumer protection in telecommunications : preventive measures.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ป637 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3487 .ป637 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Telecommunication law.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ64 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .จ64 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487 .จ64 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544