Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 45, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 45, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 45 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 46, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 46, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 46 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 44, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 44, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 44 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 43, Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 43, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Other title: Thai law | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 43 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544