ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายกำกับการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย = Conceptual framework for regulating telecommunication services in Thailand / ศุภวัฒน์ มิ่งประเสริฐ.

by ศุภวัฒน์ มิ่งประเสริฐ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ศ72 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายไทยกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการ / โดย วลัยภรณ์ แสงเพ็ชร.

by วลัยภรณ์ แสงเพ็ชร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Thai legal problems of persons with disabilities to access the telecommunication services.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ว464 2554 (1).

ห้องสมุด:
อำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับกิจการโทรคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม / โดย จรรยา สระสมทรัพย์.

Chanya Sasomsab, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จรรยา สระสมทรัพย์, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Authority of regulatory organization for telecommunications : a case study of the access and the interconnection of telecommunication networks.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ44 2559 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : มาตรการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ / โดย ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

by ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal measures for consumer protection in telecommunications : preventive measures.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ป637 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3487 .ป637 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการควบคุมการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดซึ่งประกอบกิจการโทรคมนาคม = Criteria in appointment and the control of conflict of interest in duty performance of directors in state enterprises in the form of limited company engaging with telecommunication business / โดย พงษ์พิลัย วรรณราช.

by พงษ์พิลัย วรรณราช, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Criteria in appointment and the control of conflict of interest in duty performance of directors in state enterprises in the form of limited company engaging with telecommunication business.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2275 .พ253 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพิจารณาความเป็นคนต่างด้าวภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / โดย เสาวนีย์ แซ่จาง.

Saowanee Saechang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เสาวนีย์ แซ่จาง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Legal considerations for foreigners under the Telecommunication Business Act B.E. 2544 (2001) in Thailand.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ส75 2559 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน / โดย จุฬาภา บุญฤทธิ์.

Chulapha Bunrithi, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จุฬาภา บุญฤทธิ์, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Legal measures for the protection of public health against electromagnetic field from mobile phone and base station radiation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 662384 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544