ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาการจัดรูปองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, เทียนสว่าง ธรรมวณิช ; โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | เทียนสว่าง ธรรมวณิช | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3276 .ส223 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการค้าบริการภายใต้กรอบการเจรจารอบอุรุกวัย สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม / คณะผู้วิจัย ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชุมพร ปัจจุสานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2534?]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE8390.55 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 ร63 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการจัดรูปแบบองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม / ผู้สรุป วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน ; บรรณาธิการ พูนสิน วงศ์กลธูต.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | พูนสิน วงศ์กลธูต | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 053/2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 053/2556 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

by สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: 308/2552 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 308/2552 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 308/2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 308/2552 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: 308/2552 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 308/2552 (2).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : มาตรการป้องกันการถูกละเมิดสิทธิ / โดย ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

by ปิตุภูมิ นิตยานันทะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Legal measures for consumer protection in telecommunications : preventive measures.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ป637 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3487 .ป637 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 40 / ทรงยศ บัวเผื่อน.

by ทรงยศ บัวเผื่อน, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ท396 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8689.9.ท9 ท396 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8689.9.ท9 ท396 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8689.9.ท9 ท396 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ท396 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544