ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khwāmrū bư̄angton kotmāi kap kānprakō̜p kitčhakān thōrakhamanākhom / ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม / โดย ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt Khana Nitisāt Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .ภ74 2562 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .ภ74 2562 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4305 .ภ74 2562 (5).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / ปิยะฉัตร ภัทรโรพงษ์ แปล ; ไกรวิน สารวิจิตร บรรณาธิการคำแปล = Telecommunications Business Operation Act B.E. 2544 (A.D. 2001) / translated by Piyachart Pattaropong ; translation editor, Kriwin Sarawichitr.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ปิยฉัตร ภัทโรพงษ์ | ไกรวิน สารวิจิตร | Piyachat Pattaropong | Kriwin Sarawichitr.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487.ก312544ก4 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487.ก312544ก4 2546 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย : กรณีศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ในการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมมาบังคับใช้ / ขจร เจียรวนนท์.

Kachorn Chiaravanont. Witthayālai Kānyuttitham. by ขจร เจียรวนนท์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Telecommunication development in Thailand : the case study on problem and obstruction of the enforcement of rules and regulations in telecommunications.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487 .ข24 2552 (1).

ห้องสมุด:
Khit rư̄ang kotmāi thōrakhamanākhom kap Dō̜Rǭ. Sutthiphon คิดเรื่องกฎหมายโทรคมนาคมกับ ดร.สุทธิพล / โดย สุทธิพล ทวีชัยการ.

Suthiphon Thaveechaiyagarn. by สุทธิพล ทวีชัยการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Khǭmphiutœ̄ 'Īlektrik Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท คอมพิวเตอร์ อีเล็คทริค จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ส73 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānrangap khō̜ phiphāt nai kitčhakān thōrakhamanākhom = [Dispute resolution in telecommunications sector] / การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม = [Dispute resolution in telecommunications sector] / วีระนุช กมลยบุตร.

Veeranuch Kamolyabutr, Witthayālai Kānyuttitham. by วีระนุช กมลยบุตร, 2514- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Dispute resolution in telecommunications sector.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ว646 2554 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / ของ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา.

Thailand. Wuthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2557] [2014]Other title: Kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487 .ร642 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 45, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 45, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 45 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 46, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 46, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 46 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 44, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 44, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 44 (1).

ห้องสมุด:
Phā khumsap sǣn lān sampathān thōrakhamanākhom / ผ่าขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานโทรคมนาคม / ชูชาติ สว่างสาลี และ "เนตรทิพย์" น.ส.พ.ไทยรัฐ.

Chūchāt Sawāngsālī. Nētthip. by ชูชาติ สว่างสาลี | เนตรทิพย์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Edition: Chabap prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Kō̜.Phon (1996) Čhamkat, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ก.พล(1996) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55 .ช726 2554 (1).

ห้องสมุด:
อำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับกิจการโทรคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม / โดย จรรยา สระสมทรัพย์.

Chanya Sasomsab, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จรรยา สระสมทรัพย์, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Authority of regulatory organization for telecommunications : a case study of the access and the interconnection of telecommunication networks.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ44 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī læ sitthi khaochai wongkhōčhō̜n dīeothīam phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้าใช้วงโคจรเดียวเทียม พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Telecommunication law.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .จ64 2563 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom = Telecommunication law : kānkamkap dūlǣ kitčhakān læ čhatsan khlư̄n khwāmthī phrō̜m dūai phatthanākān samkhan nai Prathēt Saharatʻamērikā læ Sahaphāp Thōrakhamanākhom Rawāng Prathēt / กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ / จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Čhintanā Phanomchaichayawat. by จินตนา พนมชัยชยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Telecommunication law.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .จ64 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3487 .จ64 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3487 .จ64 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพิจารณาความเป็นคนต่างด้าวภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / โดย เสาวนีย์ แซ่จาง.

Saowanee Saechang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เสาวนีย์ แซ่จาง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Legal considerations for foreigners under the Telecommunication Business Act B.E. 2544 (2001) in Thailand.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ส75 2559 (1).

ห้องสมุด:
การระงับข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 : ศึกษากรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม / ฐากร ตัณฑสิทธิ์.

Takorn Tantasith. Witthayālai Kānyuttitham. by ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Dispute resolution in telecommunications according to Telecommunications Business Act, B.E. 2544 : regarding the access and interconnection dispute.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3487 .ฐ62 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kānkhǣngkhan thāng kānkhā nai kitčhakān thōrakhamanākhom / กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในกิจการโทรคมนาคม / สุธรรม อยู่ในธรรม

Sudharma Yoonaidharma. Witthayālai Kānyuttitham. by สุธรรม อยู่ในธรรม | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Antitrust law in telecommunications.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3487 .ส734 2554 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 43, Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 43, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Other title: Thai law | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT13 2558 ล. 43 (1).

ห้องสมุด:
Wāra patirūp phisēt 14 : Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Kānsư̄sān Mūanchon læ Theknōlōyī Sārasonthēt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp phisēt 14 : Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 | ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2015 658394 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 658394 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 658394 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 658394 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā prīapthīap nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān sitthi nai kānchaingān wong khōčhō̜n dāothīam læ kānchaingān khlư̄n khwāmthī thī kīeokhō̜ng samrap čhattham khō̜sanœ̄nǣ kānbō̜rihān čhatkān dāothīam sư̄sān khō̜ng prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการ สิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9721.ท9 ภ746 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE9721.ท9 ภ746 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE9721.ท9 ภ746 2562 (2).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kamkap dūlǣ kānkhǣngkhan nai kitčhakān kračhāisīang læ kitčhakān thōrathat / รวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / [ภักดี มะนะเวศ บรรณาธิการบริหาร].

Thailand. Pakdee Manaves. Thailand. Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ภักดี มะนะเวศ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2560] [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495.ก28 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3495.ก28 2560 (1). Available for reference (4)Sanya Dharmasakti Library Not for LoanCall number: KPT3495.ก28 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: KPT3495.ก28 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544