ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2698 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง / ชีวิน มัลลิกะมาลย์.

by ชีวิน มัลลิกะมาลย์, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551?]Other title: Protection of celebrity's identity right.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3263 .ช656 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี = Case study.

by กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนว และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .ก4 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6 .บ7 จ6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6 .บ7จ6 2519 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6 .บ7จ6 2516 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือทำความเข้าใจเรื่อง การบังคับให้บุคคลสูญหาย / บรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ; ผู้แปลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย สมชาย หอมลออ.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | สมชาย หอมลออ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ร่วมกับสหพันธ์ต่อต้านการบังคับให้สูญหายแห่งเอเชีย, 2550Other title: การบังคับให้บุคคลสูญหาย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค74768647 (1).

ห้องสมุด:
ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยในการรับรอง : อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย / [โดย] คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.

by คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อนสันติภาพ, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6322 .ค56 2551 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 = The opinion of police officer in operating witness protection system according to the Witness Protection Act B.E. 2546 : case study Provincial Police Region 5 / โดย ชุมพล กฤษณสุวรรณ.

by ชุมพล กฤษณสุวรรณ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Opinion of police officer in operating witness protection system according to the Witness Protection Act B.E. 2546 : case study Provincial Police Region 5.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8041 .ช744 (1).

ห้องสมุด:
มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ; ผู้จัดทำ ชอบ ชอบชื่นชม ... [และคนอื่น ๆ].

by ชอบ ชอบชื่นชม | กรมการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2554 [2011]Other title: คู่มือการขอรับรองมาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ม587 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ม587 2554 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa kō̜ranī kānklāo khamsābānton kō̜n bœ̄kkhwām pen phayān nai sān khō̜ng tǣla sātsanā mī khwāmtǣktāngkan thamhai krathop thưng sitthi khō̜ng bukkhon nai khrō̜pkhrūa sưng pen kānkratham thī khat rư̄ yǣng Ratthammanūn hǣng Rātcha ʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2550 / สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / [คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม] ; ผู้จัดทำ กชามาศ ฐาปนโสภณ.

Kachāmāt Thāpanasōphon. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. Khana ʻAnukammakān Sitthi Manutsayachon dān Kotmāi læ Kānpatibat thī Mai Pentham. by กชามาศ ฐาปนโสภณ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1784 .ส633 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1784 .ส633 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1784 .ส633 2558 (3).

ห้องสมุด:
นามมงคล : เพื่อชีวิตยุคโลกาภิวัตน์ / ภาณุทรรศน์.

by ภาณุทรรศน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายทิพย์, [2540?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ภ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ภ63 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / พจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .พ33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .พ33 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by สมทบ สุวรรณสุทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7ส4 2514 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.บ7ส4 2514 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล.

by วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2478Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ7 ว6 (2). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by สมทบ สุวรรณสุทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7ส4 2513 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล.

by สมทบ สุวรรณสุทธิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2499Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.บ7 ส4 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ7 ส4 (1).

ห้องสมุด:
อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CS3050 .ด6 (1). :

ห้องสมุด:
วิธีตั้งชื่อให้เป็นมงคล (ฉบับมาตราฐาน) / ห้องโหรศรีมหาโพธิ์.

by ห้องโหรศรีมหาโพธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เลี่ยงเซียงจงเจริญ, [2539?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .ว63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CS3050 .ว63 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544