ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 74 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ = Law dictionary Thai-English / ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ธ252 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K52.อ6 ธ252 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ธ252 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมกฎหมาย.

by ประสิทธิ์ แสนศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2504Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 340.03 .ป1718 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์กฎหมาย (อังกฤษ-ไทย) = Law dictionary (English-Thai) / ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K52.อ6 ธ253 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ธ253 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K52.อ6 ธ253 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ธ253 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมกฎหมายอังกฤษ-ไทย.

by โกศล โสภาคย์วิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์, 2525Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท060 .ก9 (2). In transit (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย = [Law dictionary Thai-English, English-Thai] / ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K52.อ6 ธ2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ธ2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K52.อ6 ธ2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ธ2544 (1).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย = [Law dictionary Thai-English, English-Thai] / ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2553Other title: Law dictionary Thai-English, English-Thai.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ธ2544 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ธ2544 2553 (1).

ห้องสมุด:
วิชาภาษาอังกฤษ 4 ศัพท์สำนวนกฎหมาย.

by วิกรม เมาลานนท์, 2461-2535.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ทป053 .ว6 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 340.03 .ว6 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
อธิบายคำกดหมาย.

by ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงเรียนกฎหมาย, ร.ศ. 118 (2442)Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 340.03 .ร22 (2). :

ห้องสมุด:
พจนานุกรมกฎหมาย : บรรจุคำตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันกาล สำหรับความสะดวกในผู้ใคร่ศึกษาและผู้ต้องการทราบ / โดย ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์).

by สมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์), ขุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2474Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT26 .ส465 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT26 .ส465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT26 .ส465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT26 .ส465 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยศัพท์กฎหมายเรียงตามลำดับอักษร.

by วัฒนา รัตนวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ร้านสหกรณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510Availability: Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for LoanCall number: ท124 .ว113 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลศัพท์กฎหมายไทยในอดีตและปัจจุบัน.

by อุทัย ศุภนิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 340.03 .อ66 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท060.อ67 (3).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT26 .ร64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT26 .ร64 2543 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT26 .ร64 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT26 .ร64 2543 (3).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ) / โดย ธง วิทัยวัฒน์.

by ธง วิทัยวัฒน์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K52.อ6 ธ2538 2540 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ธ2538 2540 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K52.อ6 ธ2538 2540 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ร63 2543 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT26 .ธ362 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT26 .ธ362 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT26 .ธ362 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมรวมกฎหมายไทย กว่า 400 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวง.

by วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, รวมสาส์น, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 340.03 .ว6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท060 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K52.อ6 ร63 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K52.อ6 ร63 2545 (2).

ห้องสมุด:
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT26 .ร64 2544 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT26 .ร64 2544 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544