ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 233 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อสอบความรู้กฏหมายในสนามสถิตยุตติธรรม ภาค 1 และ ภาค 2 พ.ศ. 2473 พร้อมด้วยคำตอบและคำแนะนำวิธีตอบปัญหาบางข้อ.

by คณะผะดุงนีติศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2473Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.593076 .ผ111ข (1). :

ห้องสมุด:
คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบ / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.

by ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-.

Edition: ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT51.7 .ย239 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .ย239 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .ย239 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .ย239 2550 (1).

ห้องสมุด:
คำถามและแนวตอบอัตนัย วิเคราะห์คำถามและแนวตอบอัตนัย.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538-Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT51.7 .ค63 2538 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .ค63 2538 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .ค63 2538 (3).

ห้องสมุด:
รู้ร้อยเรื่อง / ผู้เรียบเรียง ธงทอง จันทรางศุ ... [และคนอื่นๆ].

by ธงทอง จันทรางศุ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ร75 (2).

ห้องสมุด:
คำถามและแนวคำตอบข้อสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

by เนติบัณฑิตยสภา. สำนักอบรมศึกษากฎหมาย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, เนติบัณฑิตยสภา, 2501-2551Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.Availability: Available for loan (32)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท079 .น54 2491-2511 (15), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท079 .น54 2491-2518 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 349.593076 .น54 2491-2530 (11). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมาย โดย สงคราม เมืองมนตรี และคนอื่น ๆ.

by สงคราม เมืองมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2523Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท078 .ส2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ท078 .ส2 (2).

ห้องสมุด:
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต พร้อมธงคำตอบ.

by เนติบัณฑิตยสภา. สำนักอบรมศึกษากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท079 .น54ข 2524 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลคำถามคำตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความ พร้อมด้วยบันทึกคำอธิบายประกอบ.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แสงทองการพิมพ์, 2513Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท079 .พ83 (1).

ห้องสมุด:
สมุดคู่มือนักเรียนกฎหมาย.

by สถลสถานพิทักษ์, ขุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, พิรุณพานิช, 2470Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.593076 .ส14ส (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน / โดย อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะ.

by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2537Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .อ72 2537 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .อ72 2537 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .อ72 2537 (3).

ห้องสมุด:
ข้างศาล / ประดิษฐ์ เอกมณี.

by ประดิษฐ์ เอกมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2530-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ป44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ป44 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายภาคหนึ่ง / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง.

by ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2547Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT51.7 .ย24 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .ย24 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .ย24 2547 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .ย24 2547 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .พ445 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2551 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .พ445 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2555 (3).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2554Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .พ445 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .พ445 2554 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544