ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13835 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาแนวใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = New education method : primary of general law / โกเมศ ขวัญเมือง, สิทธิกร ศักดิ์แสง.

by โกเมศ ขวัญเมือง | สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | New education method : primary of general law.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .ก947 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K559 .ก947 2553 (1).

ห้องสมุด:
นิติสยามปริทัศน์ = Siam law review.

by มหาวิทยาลัยสยาม. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2541-Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K14 .ต66 2539 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K14 .ต66 2541 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ป46 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ป46 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ป46 (5).

ห้องสมุด:
วารสารกฎหมาย. ฉบับพิเศษ = Chulalongkorn Law Journal / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ชัชพล ไชยพร.

by ชัชพล ไชยพร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2554] [2011]Other title: Chulalongkorn Law Journal.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ว649 2554 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | จตุรนต์ ถิระวัฒน์ | อรพิน สบายรูป | กำชัย จงจักรพันธ์ | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุเมธ ศิริคุณโชติ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | บรรเจิด สิงคะเนติ | ประสิทธิ์ เอกบุตร | จุมพต สายสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2549]Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: K561 .ธ44 2549 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K561 .ธ44 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K561 .ธ44 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K561 .ธ44 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K561 .ธ44 2549 (8).

ห้องสมุด:
การศึกษาแนวใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = [New education method : primary of general law] / โกเมศ ขวัญเมือง, สิทธิกร ศักดิ์แสง.

by โกเมศ ขวัญเมือง | สิทธิกร ศักดิ์แสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | New education method : primary of general law.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K559 .ก947 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .ก947 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K559 .ก947 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.

by รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร62 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ป46 2546 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ป46 2546 (9), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ป46 2546 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT68 .ป46 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ป46 2546 (6). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | วิจิตรา วิเชียรชม, 2496- | จุมพต สายสุนทร | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | อรพิน สบายรูป | สุเมธ ศิริคุณโชติ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | พิศวาท สุคนธพันธุ์ | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | กำชัย จงจักรพันธ์ | อนันต์ จันทรโอภากร | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, [2550]Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K561 .ธ44 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K561 .ธ44 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K561 .ธ44 2550 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K561 .ธ44 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K561 .ธ44 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K561 .ธ44 2550 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K561 .ธ44 2550 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ / รวบรวมโดย พันตำรวจโทหญิงนัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : นิตินัย, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 .2544 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ไมตรี ธุมชัย, สงวน สุทธิเลิศอรุณ และ ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

by ไมตรี ธุมชัย | สงวน สุทธิเลิศอรุณ | ฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรบัณฑิต, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ม93 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ม93 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2540 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ก6 ท5 2540 (1).

ห้องสมุด:
หัวข้อเล็กเชอร์ธรรมศาสตร์ โดย พระนิติศาสตร์ไพศาลย์.

by นิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน), พระยา, 2431-2510.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2462Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 340.1 .น31 (5). :

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to the science of law) โดย วารี นาสกุล และคนอื่นๆ.

by วารี นาสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ท200 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ท200 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน / [โดย] สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด.

by สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2536Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: K176 .ค74 2536 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K176 .ค74 2536 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K176 .ค74 2536 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K176 .ค74 2536 (2).

ห้องสมุด:
พระธรรมศาสตร์ อินทภาษ พระธรรมนูญ.

by กระทรวงกลาโหม. กรมพระธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, 2511Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ทป200 .ก176 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to the science of law / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลยุทธ แก้วพันธ์, สมศักดิ์ ศรีวราลักษณ์.

by กลยุทธ์ แก้วพันธุ์ | สมศักดิ์ ศรีวราลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาลการพิมพ์, 2531Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ก54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K155 .ก54 (2).

ห้องสมุด:
กว่าจะรู้ก็อยู่ในตะราง.

by พงศ์ สุภาวสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สุริยบรรณ, 2529Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ก61 พ2 (2).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา / พันตำรวจโทหญิง นัยนา เกิดวิชัย.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัยนา เกิดวิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2541ก (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544