ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 105 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เรื่องยุ่ง-- ที่ควรรู้ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่นๆ].

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2543Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3098 .ร82 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ร82 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3098 .ร82 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3100 .ว627 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3100 .ว627 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3100 .ว627 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3100 .ว627 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | เอนก ยมจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (17)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ส75 2546 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .ส75 2546 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3098 .ส75 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ส75 2546 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .ส75 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ.

by เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด, 2549Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ม736 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือแพทย์ เรื่อง ความยินยอมในทางการแพทย์ หลักเกี่ยวกับการทำนิติกรรม ... / โดย ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

by ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4366 .ณ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4366 .ณ46 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับการแพทย์ : อันตรายสาหัส / โดย ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

by ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4366 .ณ45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4366 .ณ45 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการแพทย์ = Medical laws : วิเคราะห์ปัญหากฎหมายจากการเริ่มต้นของชีวิตในครรภ์มารดาถึงภาวะแกนสมองตาย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, พันโทนายแพทย์ เอนก ยมจินดา.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | เอนก ยมจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3098 .ส75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ส75 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ส75 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับแพทย์ / ระพี แม้นโกศล.

by ระพี แม้นโกศล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป์การพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3098 .ร62 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .ร62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ร62 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ร62 (5).

ห้องสมุด:
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักและการให้ผู้ที่ป่วยสิ้นหวัง ถึงแก่ความตายด้วยความสงบ / โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ พันโท เอนก ยมจินดา.

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | เอนก ยมจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .ส8515 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3570 .ฉ634 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3570 .ฉ634 2555 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกับการแพทย์ / เรียบเรียงโดย ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

by ณรงค์ สิงห์ประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K177 .ณ42 ล.2 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K177 .ณ42 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือนิติเวชศาสตร์ / [ระพี แม้นโกศล].

by ระพี แม้นโกศล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไพศาลศิลป์การพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: W639 .ร636 2539 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W639 .ร636 2539 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W639 .ร636 2539 (8).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข. ล. 1 / รวบรวมโดย สภาการพยาบาล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สภาการพยาบาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สภาการพยาบาล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098.ก28 2553 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือนิติเวชศาสตร์ = Hand book of forensic medicine / editor, Rapee Mankosol.

by ระพี แม้นโกศล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย จำกัด, 2541Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: W639 .ร636 2541 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W639 .ร636 2541 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W639 .ร636 2541 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W639 .ร636 2541 (2).

ห้องสมุด:
บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554 / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3076 .บ465 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3076 .บ465 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3076 .บ465 2554 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Bō̜rihān kotmāi kānphǣt læ sāthāranasuk 2551 / บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2551 / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ.

Chatsumon Phrưtthiphinyō. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Bō̜rihānngān Sāthāranasuk Khana Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2009 653888 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมาย การแพทย์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ; บรรณาธิการ สุวงศ์ ศาสตรวาหา

by สุวงศ์ ศาสตรวาหา | โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, [2533]-Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3601 .ค73 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3601 .ค73 ล.1 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3601 .ค73 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: K3601 .ค73 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3601 .ค73 (4).

ห้องสมุด:
บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ บรรณาธิการ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3076 .บ465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3076 .บ465 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3076 .บ465 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ / ผู้รวบรวม กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สถาบันการแพทย์แผนไทย. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098.ก28 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544