ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 317 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายครอบครัว พื้นฐานความรู้ของประชาชน เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ สำคัญและพฤติกรรมในการปฏิบัติ : รายงานการวิจัย / ประลอง บุญปั้น.

by ประลอง บุญปั้น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ป46 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช.

by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ป45 2540 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว.

by ลิ้นจี่ หะวานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ล6 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายชาวบ้าน. เล่ม 1, ครอบครัว / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ช93 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย-ครอบครัว.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ส45 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว (ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พุทธศักราช 2519) รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง และ ประภาส พฤกษาพงษ์.

by สัก กอแสงเรือง, 2484- | ประภาส พฤกษาพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, 2519Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ส55 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว : พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2533 / ประดิษฐ์ เอกมณี.

by ประดิษฐ์ เอกมณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ป44 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค4 ป44 (2).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ค4 พ9 2536 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัวเบื้องต้น / รัศฎา เอกบุตร.

by รัศฎา เอกบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ร615 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ร615 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ร615 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / โดย ประสพสุข บุญเดช.

by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ป45 2541 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมาย. ครอบครัว = Principle of law. Family law / ประสพสุข บุญเดช.

by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายครอบครัว.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ป45 2554 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว.

by สาริกพงศ์ธรรมพิลาส, พระยา, 2433-2509.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2491?] [1948?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT540 .ส646 2491 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ชาติชาย อัครวิบูลย์.

by ชาติชาย อัครวิบูลย์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2552Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ช65 2552 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค4 ช65 2552 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค4 ช65 2552 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะครอบครัว รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการบริการทางวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ค4 จ66 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ค4 จ66 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ค4 จ66 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ค4 จ66 (5). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ลักษณะผัวเมีย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2468?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ค4 ล62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ค4 ล62 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.7.ค4 ล62 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายครอบครัว / สมพร พรหมหิตาธร.

by สมพร พรหมหิตาธร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .ส43 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ส43 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ส43 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายลักษณผัวเมีย.

by พิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย), พระยา, 2412-2470.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ์, 2461Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.ค4 พ6 (2). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544