ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 62 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายทะเลใหม่กับผลกระทบต่อประเทศไทย โดย พนัส ทัศนียานนท์ และ วีรวัฒน์ หงสกุล.

by พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | วีรวัฒน์ หงสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 253/30 (1).

ห้องสมุด:
กองทัพเรือกับการรักษากฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล / พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์.

by ชัยณรงค์ เจริญรักษ์, 2498- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Royal Thai Navy and maritime security law enforcement.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล / โดย จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4421 .จ74 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4421 .จ74 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX4421 .จ74 (1).

ห้องสมุด:
เสริภาพแห่งทเล = [Freedom of the seas] / พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลปัตยุบัน.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2462 [1919]]Other title: Freedom of the seas.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4419 .ม2 2462 (2). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายทะเล : อาณาเขตทางทะเล / จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .จ73 2541 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .จ73 2541 (5), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1150 .จ73 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .จ73 2541 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K1150 .จ73 2541 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .จ73 2541 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายทเล (จากสมุทสาร) / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ และทรงรวบรวม.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZA1145 .ม23 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZA1145 .ม23 2552 (1).

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ทะเล.

by จตุพร วงศ์ทองสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4418 .จ3 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4418 .จ3 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4418 .จ3 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4418 .จ3 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายทะเลว่าด้วย อาณาเขตทางทะเล / จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .จ73 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K1150 .จ73 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .จ73 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายทเลจากสมุทสาร.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ม.ป.ท., [2461?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZA1145 .ม23 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZA1145 .ม23 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZA1145 .ม23 (1). Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KZA1145 .ม23 (8).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล = The international law at the sea / มัลลิกา พินิจจันทร์.

by มัลลิกา พินิจจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1150 .ม6 2530 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1150 .ม6 2530 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1150 .ม6 2530 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1150 .ม6 2530 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล.

by กอบกุล รายะนาคร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX4418 .ก5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4418 .ก5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4418 .ก5 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายทะเล / นพพร โพธิรังสิยากร.

by นพพร โพธิรังสิยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, 2531Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4425 .น33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4425 .น33 (1).

ห้องสมุด:
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล / แปลโดย จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4421 .อ34 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4421 .อ34 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4421 .อ34 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: JX4421 .อ34 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX4421 .อ34 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4421 .อ34 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เสริภาพแห่งทเล (Freedom of the seas)

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรุงเทพฯเดลิเมล์, 2461Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4419 .ม2 (2). :

ห้องสมุด:
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 / [แปลโดย] กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ.

by องค์การสหประชาชาติ | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KZA1120.3.ก2 2548 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZA1120.3.ก2 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZA1120.3.ก2 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZA1120.3.ก2 2548 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KZA 2005 472073 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการวิชากฎหมายทะเล = Law of the sea : เอกสารประกอบคำบรรยาย LA 754 / จตุพร วงศ์ทองสรรค์, มัลลิกา พินิจจันทร์, สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช.

by จตุพร วงศ์ทองสรรค์ | มัลลิกา พินิจจันทร์ | สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2549?] [2006?]Other title: Law of the sea | กฎหมายทะเล.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี พ.ศ. 1982 ต่อการทำประมงน่านน้ำไกลของประเทศไทย / โดย จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4422.ท9 จ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4422.ท9 จ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4422.ท9 จ64 (1).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตต่อเนื่อง : วิเคราะห์ปัญหาเขตอำนาจของรัฐชายฝั่ง / โดย พรภพ อ่วมพิทยา.

by พรภพ อ่วมพิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4144 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจทางทะเล.

by เดือน บุนนาค, 2448-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.พ., ม.ป.ปAvailability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4418 .ด8 (2). :

ห้องสมุด:
ระบอบกฎหมายว่าด้วยสิทธิการผ่านช่องแคบ / โดย ศศิวิไล บัวสาย.

by ศศิวิไล บัวสาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4141 .ศ53 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544