ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 554 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (24)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .น63 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .น63 2553 (14), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT2720 .น63 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2720 .น63 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .น63 2553 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2549Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1571 .ถ64 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2549 (3).

ห้องสมุด:
วิชากฎหมายปกครอง.

by อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .อ4 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .อ4 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2541 (2).

ห้องสมุด:
หลักกฎหมายปกครอง และประมวลพระราชบัญญัติกฎหมายปกครอง = Administrative law / สพโชค ลชิตากุล, ไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์.

by สพโชค ลชิตากุล, 2480- | ไตรัตน์ สุนทรประภัสสร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : บริษัท ลชิตามาร์เก็ตติ้ง, จำกัด, [2531?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก6 ส3 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก6 ส3 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Available for loan (11)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .น63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .น63 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2720 .น63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .น63 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิติบรรณการ, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2538 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.

by นันทวัฒน์ บรมานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (13)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .น63 2555 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .น63 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .น63 2555 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2543Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2543 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF1571 .ถ64 2543 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2543 (5).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง = Administrative law / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1571 .ถ64 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว.

by ถาวร เกียรติทับทิว.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1571 .ถ64 2551 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติราษฎร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ว415 2554 (1). Checked out (15). On hold (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
รวมกฎหมายปกครอง = Administrative law / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์, ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย บำรุงทรัพย์ | ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2551Other title: Administrative law.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2714 2551 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 1, ว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ม6353 2556 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 620833 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 620833 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้ / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2722 .ช622 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2722 .ช622 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2722 .ช622 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2722 .ช622 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732.ก292539ก52 2544 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2547ก (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2720 .ช65 2547ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช65 2547ก (3).

ห้องสมุด:
คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).

by สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ค75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ค75 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2720 .ค75 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2720 .ค75 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ค75 (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายปกครอง = [Administrative law] / [รวบรวม]โดย สมชาย บำรุงทรัพย์, ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย บำรุงทรัพย์ | ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2714 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ : รวมทั้งสรุปคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

by สวัสดิการด้านการฝึกอบรมสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2714.7 2545 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2714.7 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2714.7 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2714.7 2545 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544