ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 364 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายระหว่างประเทศพิศดารการสงคราม.

by เดือน บุนนาค, 2448-2525.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2478Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX4518 .ด8 (2). :

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 / นพนิธิ สุริยะ.

by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .น331 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3695 .น331 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .น331 2556 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง = Public international law / กรันต์ ธนูเทพ.

by กรันต์ ธนูเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548Other title: Public international law.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KZ3410 .ก463 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550-2552Other title: Public international law.Availability: Available for loan (33)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .จ72 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .จ72 2550 (6), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3695 .จ72 2550 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3695 .จ72 2550 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .จ72 2550 (12).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง.

by ถนัด คอมันตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3695 .ถ3 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ไทยวัฒนาพานิช, 2511Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .ฉ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3695 .ฉ6 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX3695 .ฉ6 (2).

ห้องสมุด:
หัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แผนกคดีเมือง.

by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2457Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3405.ม23 ก35 (2). Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KZ3405.ม23 ก35 (9).

ห้องสมุด:
คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ.

by คันถ์ชิด อินทชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอกรัตน์การพิมพ์, 2520Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695.ท9 ค6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3695.ท9 ค6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3695.ท9 ค6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695.ท9 ค6 (4).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ = Introduction to international law / ดำรง ธรรมารักษ์.

by ดำรง ธรรมารักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1308 .ด65 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX1308 .ด65 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX1308 .ด65 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX1308 .ด65 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี.

by อภิญญา เลื่อนฉวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .อ46 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2013 617351 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KZ 2013 617351 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .อ46 2556 (1). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 2 / จุมพต สายสุนทร.

by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Other title: International law.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .จ72 2556 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2013 615624 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 / นพนิธิ สุริยะ.

by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .น3311 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .น3311 2556 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ภาคสันติ.

by ปรีชา เอี่ยมสุทธา | สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร | ธนะ ดวงรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX3695 .ป4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3695 .ป4 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3695 .ป4 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX3695 .ป4 (2).

ห้องสมุด:
รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวบรวมโดย พิศวาท สุคนธพันธุ์ และ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา.

by พิศวาท สุคนธพันธุ์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สุข เปรุนาวิน, พล.ท, 2452-2514 | นพนิธิ สุริยะ | วิฑิต มันตราภรณ์ | กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3091 .พ6 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX3091 .พ6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3091 .พ6 (3).

ห้องสมุด:
ลักษณกฎหมายระหว่างประเทศโดยย่อ.

by ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ.121Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1308 .ร6 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX1308 .ร6 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX1308 .ร6 (2).

กฎหมายระหว่างประเทศ / โดย พันตำรวจโท พงศ์ธร บุญอารีย์.

by พงศ์ธร บุญอารีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : งานผลิตเอกสารและตำรา กองกำกับการ 2 กองบังคับการบริการการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2539Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX3695 .พ25 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3695 .พ25 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบัน : แปลจาก A modern law of nations / โดย สมศักดิ์ ชูโต และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ตรวจโดย มาลัย หุวะนันท์.

by เจสสัป, ฟิลิป คาร์ล | สมศักดิ์ ชูโต | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2514Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JX3140 .จ7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JX3140 .จ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX3140 .จ7 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: International law.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1308 .ส75 2554 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = International law / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011]Other title: International law.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX1308 .ส75 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544