ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 631 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักรัฐธรรมนูญ / ณัฐกร วิทิตานนท์.

by ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2549Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .ณ633 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ / โดย สุริยา ปานแป้น.

by สุริยา ปานแป้น, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Problems pertaining to constitutionality of an organic law and organic law legality of an ordinary law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ส747 2554 (1).

ห้องสมุด:
หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป / พันตำรวจโท นนท์วินิจ เจริญนวชัย.

by นนท์วินิจ เจริญนวชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2549Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3165 .น33 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K3165 .น33 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญในระบบกฎหมายไทย = Problems of relationship between organic laws and constitution in Thai legal system / โดย สมหญิง ทวีชัย.

by สมหญิง ทวีชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems of relationship between organic laws and constitution in Thai legal system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .ส453 (1).

ห้องสมุด:
สภาพบังคับของบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ / โดย กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต.

by กฤษณ์มนต์ ทิพยเศวต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Binding force of the directive principles of fundamental state policy under the constitution.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2020 .ก955 2554 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป และวิวัฒนาการรัฐธรรมนูญของไทย.

by สุภาพ ปริญญเสวี, 2466-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เทพเนรมิตรการพิมพ์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF56 .ส7 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JF56 .ส7 (1).

ห้องสมุด:
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / โดย มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ.

by มนตรี รูปสุวรรณ, 2497-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ม33 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2050 .ม33 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2050 .ม33 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2050 .ม33 (3).

ห้องสมุด:
รวมคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ / จัดทำโดย งานตุลาการรัฐธรรมนูญ กองการประชุม สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา.

by คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองการประชุม. งานตุลาการรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งาน, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1742 .ค26 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1742 .ค26 (1).

ห้องสมุด:
คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2541Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .ค74 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.5 2540 .ค74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5 2540 .ค74 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2050 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : ข้อสังเกตและเชิงอรรถเรียงมาตรา / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1895 .ส42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1895 .ส42 (1).

ห้องสมุด:
รวมการตีความรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 / คณะผู้จัดทำ พิทูร พุ่มหิรัญ ... [และคนอื่นๆ].

by พิทูร พุ่มหิรัญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายงานตุลาการรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายงานตุลาการรัฐธรรมนูญ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1890 .ร52 (1).

ห้องสมุด:
วิพากษ์การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ม642 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ม642 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ม642 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ม642 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ม642 (1).

ห้องสมุด:
ชำแหละร่างรัฐธรรมนูญฉบับ คถช. / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ค3514 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ค3514 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ค3514 (2).

ห้องสมุด:
เขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรไม่ถูกฉีก / อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.

by อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยฅน, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .อ413 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .อ413 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .อ413 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .อ413 (2).

ห้องสมุด:
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5255 จ734 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2007 504523 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความและข้อเสนอประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ร543 (1).

ห้องสมุด:
รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / [คณะผู้จัดทำ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร].

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1040 (1). :

อ่านเอาเรื่อง-- กฎหมายรัฐธรรมนูญ / ผู้รวบรวม The Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Other title: กฎหมายรัฐธรรมนูญ | อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ..Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .อ635 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .อ635 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .อ635 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544