ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 242 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental law / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (23)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3585.4 .ส7 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3585.4 .ส7 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3585.4 .ส7 ล. 1 (7), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: K3585.4 .ส7 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3585.4 .ส7 (5).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อรพรรณ ณ บางช้าง, อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์.

by อรพรรณ ณ บางช้าง | อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์, 2494- | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2008]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC79.ส6 อ434 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ส6 อ434 2552 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม / ผู้จัดทำ สภาทนายความแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโลกสีเขียว ; บรรณาธิการ สมชาย หอมละออ.

by สมชาย หอมลออ | สภาทนายความ | มูลนิธิโลกสีเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภา, 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ร52 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ร52 (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ / โดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

by สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ร53 2546 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ร53 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .ร53 2546 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1994 333869 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .อ73 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .อ73 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .อ73 2554 (3).

ห้องสมุด:
กระบวนการสร้างความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม / สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล.

by สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ | ยุวดี คาดการณ์ไกล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 206/2553 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .อ73 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .อ73 2549 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .อ73 2549 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT3127 .อ73 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .อ73 2549 (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, [2536?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127.ก28 2536 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1993 329540 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .อ73 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .อ73 2556 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127 .อ73 2556 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
กลไกเยียวยาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ / อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล.

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ยุวดี คาดการณ์ไกล, 2503-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 207/2553 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : ฉบับมาตรฐาน : ปรับปรุงใหม่.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3127.ก28 2550 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กฎหมายสิ่งแวดล้อม = Environmental laws / ทีมเขียน สุรางคณา วายุภาพ ... [และคนอื่น ๆ]

by สุรางคณา วายุภาพ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Environmental laws.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ก925 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3127 .ก925 2552 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องมีรายงาน เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือน ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2529 [1986]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1986 670061 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127.ก28 2542 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127.ก28 2545 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127.ก28 2545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544