ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 852 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายอาญาชั้นสูง = Advanced criminal law / โกเมศ ขวัญเมือง.

by โกเมศ ขวัญเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Other title: Advanced criminal law.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5015.4 .ก947 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ก947 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ก947 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ก947 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา / คณิต ณ นคร.

by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ค363 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ค363 2553 (4). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา / ดิเรก ควรสมาคม.

by ดิเรก ควรสมาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5018 .ด647 2547 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5015.4 .อ464 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .อ464 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .อ464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .อ464 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง : เอกสารประกอบคำบรรยาย LA 796 / สุธินี รัตนวราห, จรัล เล็งวิทยา.

by สุธินี รัตนวราห | จรัล เล็งวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Other title: กฎหมายอาญาชั้นสูง.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .อ464 2556 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำแนะนำหัวข้อกฎหมายลักษณอาญา. ภาค 1 / โดย มหาอำมาตย์ตรี พระยาสุนทรพิพิธ (ชิต สุนทรวร).

by สุนทรพิพิธ, พระยา, 2434-2516.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2461Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .ส733 2461 (1). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาชญา / โดย พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์.

by ลัดพลีธรรมประคัลภ์, พระยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง], 2475Other title: กฎหมายอาชญา.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ล632 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .ล632 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณอาญา ภาค 1 / ของ อำมาตย์โท พระอินทปรีชา (เหยียน เลขะวณิช).

by อินทปรีชา (เหยียน), พระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468 [1925]Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 1.Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .อ641 2468 (6). :

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณอาญา ภาค 2. ตอน 2 / ของ อำมาตย์โท พระอินทปรีชา (เหยียน เลขะวณิช).

by อินทปรีชา (เหยียน), พระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470 [1927]Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 2..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 343.2 .อ35 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .อ642 2470 ล. 2 (4).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2555 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาชญา / โดย เอกูต์ ; เสริม วินิจฉัยกุล ผู้ช่วยจัดทำตำรา บรรยายแทน.

by เอกูต์, เอช | เสริม วินิจฉัยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง], 2477 [1934]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT3800 .อ73 2477 (1). :

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2011 627241 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 8 มกราคม 2546 : ประกอบด้วยระเบียบราชการฝ่ายตุลาำการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการใ้ห้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย เสรี สุวรรณภานนท์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสรี สุวรรณภานนท์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสำนักกฎหมายเสรี, 2546Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794.32499.ก52 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794.32499.ก52 2546 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป43 2555ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2555ก (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับใช้เรียน) / คณะวิชาการ The Justice Group

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2554] [2011]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป4238 2554 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป43 2555 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2555 (4).

ห้องสมุด:
หลักอาญา / สุจิต ปัญญาพฤกษ์.

by สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ต้นไผ่, [2553]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส715 2553 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 / หยุด แสงอุทัย ผู้เขียน ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ห442 2544 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ห442 2544 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ห442 2544 (7).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544