ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1098 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา / คณิต ณ นคร.

by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Availability: Available for loan (10)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ค363 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ค363 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ค363 2553 (4). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา / ดิเรก ควรสมาคม.

by ดิเรก ควรสมาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5018 .ด647 2547 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5015.4 .อ464 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .อ464 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .อ464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .อ464 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง : เอกสารประกอบคำบรรยาย LA 796 / สุธินี รัตนวราห, จรัล เล็งวิทยา.

by สุธินี รัตนวราห | จรัล เล็งวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [2004]Other title: กฎหมายอาญาชั้นสูง.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ส73 2547 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .อ464 2556 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญาชั้นสูง = Advanced criminal law / โกเมศ ขวัญเมือง.

by โกเมศ ขวัญเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Other title: Advanced criminal law.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5015.4 .ก947 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ก947 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ก947 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ก947 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร.

by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2547Availability: Available for loan (33)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5018 .ค298 2547 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5018 .ค298 2547 (15), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K5018 .ค298 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5018 .ค298 2547 (11).

ห้องสมุด:
คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา ภาค 1 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก815 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : นิติธรรม, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2540 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา 1 = Criminal Law 1 / วินัย ล้ำเลิศ.

by วินัย ล้ำเลิศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5018 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะอาญาเล่มใหม่.

by บริรักษ์นิติเกษตร (หรั่ง), พระยา, 2434-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 343 .บ173ก (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะอาชญาเก่าใหม่ทั้งหมด มีกฎหมายลักษณะอาชญาตั้งแต่ ศก 127 พร้อมทั้ง พ.ร.บ. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตลอดจนถึง พ.ศ. 2478.

by บริรักษ์นิติเกษตร (หรั่ง), พระยา, 2434-2517.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์น่ำเฮง, 2478Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.593 .บ143 (1). :

ห้องสมุด:
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ก2812 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 / โดย สมชัย ทรัพยวณิช.

by สมชัย ทรัพยวณิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ส426 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ส426 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544