ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 753 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (Unfair dismissal).

by สมชัย วัฒนการุณ, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ส4 (1).

ห้องสมุด:
องค์การ ไอ. แอล. โอ. กับประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ = ILO and international labour standards / นิคม จันทรวิทุร.

by นิคม จันทรวิทุร, 2468-2544.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2530Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1705.2 .น6 (1).

ห้องสมุด:
ความเบื้องต้นว่าด้วยอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประมวลกฎหมายแรงงานฟิลิปปินส์ / คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงานของรัฐสภา ; คณะกรรมการจัดทำ เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

by เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์ | ไทย. รัฐสภา. คณะกรรมการยกร่างประมวลกฎหมายแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2548]-Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1707 .ค564 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ฉบับพิสดาร.

by ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6495.ท9 ป4 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD6495.ท9 ป4 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD6495.ท9 ป4 ล.1 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 / โดย ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.

by ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับพิศดาร.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทประยูรวงศ์, 2532-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6495.ท9 ป4 2532 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD6495.ท9 ป4 2532 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงาน : [Labour law] / [เรียบเรียงโดย] ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.

by ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งานเอกสารและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ร646 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ร646 2542 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กำหนดการจ่ายเงินทดแทน.

by ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ศุภศิลป์, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ป4 2529 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7942.5.ก1 ป4 2529 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2535 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2515Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ก7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ก7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7942.5.ก1 ก7 (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย วิจตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2537ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7942.5.ก1 ร55 2537ก (1).

ห้องสมุด:
ย่อหลักกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1715.ก49 ว62 2536ก (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / จัดทำโดย สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2551Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1264 2551ข (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1220 .ก754 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1220 .ก754 2551 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1220 .ก754 2551 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ก7 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7942.5.ก1 ก7 2551 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
หลากหลายแรงงาน / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ร7215 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ร7215 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1270 .ร7215 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ร7215 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณกะสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1264.32541.ก52 2543 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พิชัย นิลทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2004 [2547]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1264 2547 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

by เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2548, ล2547Other title: กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับเข้าใจง่าย : หลักการ กรณีตัวอย่างฎีกาแรงงานที่น่าสนใจ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .บ72 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .บ72 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .บ72 2547 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายแรงงาน.

by สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7942.5.ก1 ส66 2523 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7942.5.ก1 ส66 2523 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544