ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น : รูปแบบทางปฏิบัติและผลบังคับใช้ทางกฎหมาย = Share transfer restrictions : practice and legal enforcement / โดย นริสา ทองศรีคำ.

by นริสา ทองศรีคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1077 .น465 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1077 .น465 (1).

ห้องสมุด:
การซื้อขายหุ้นชินวัตรกับปัญหาการเสียภาษี [วัสดุบันทึกเสียง] : สัมมนา / [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

by สัมมนา "การซื้อขายหุ้นชินวัตรกับปัญหาการเสียภาษี" (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | สุเมธ ศิริคุณโชติ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ส635ก64 (2). :

ค่าชดเชยในการโอนทรัพย์สินของคนต่างด้าวมาเป็นของรัฐ.

by นฤมล กาญจนพงษ์, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7207 .น4 (1).

ห้องสมุด:
OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล "กำไร" อย่างยั่งยืน = The ownership quotient / ผู้เขียน James L. Heskett, W. Earl Sasser, Joe Wheeler ; ผู้แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์.

by เฮสเคตต์, เจมส์ แอล | แซสเซอร์, ดับเบิลยู. เอิร์ล | วีลเลอร์, โจ | ณัฐยา สินตระการผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2554Other title: Ownership quotient.Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5827.95 .ฮ75 2554 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5827.95 .ฮ75 2554 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกรรมหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น / พิภพ อุดร.

by พิภพ อุดร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55ฉ5 พ64 (1).

ห้องสมุด:
วางแผนภาษี-- บุคคล & ครอบครัว ในทุกจังหวะก้าวย่าง-- สู่วัยทอง / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

by อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55 .อ445 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ4771.55 .อ445 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55 .อ445 (2).

ห้องสมุด:
ภาษีมรดก = Inheritance tax / โดย ฤทัย พูลสวัสดิ์.

by ฤทัย พูลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4568 .ฤ36 (1).

ห้องสมุด:
Čhatkān Phāsīmō̜radok = Estate planning/ จัดการภาษีมรดก = Estate planning / โดย สุวรรณ วลัยเสถียร.

Suwan Walaisathīan. by สุวรรณ วลัยเสถียร, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp...: hānghunsūan čhamkat rōngphim ʻaksō̜n Thai (Nō̜ Sō̜ Phō̜ fā mư̄ang Thai), 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2557 [2014]Other title: Estate planning.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5815.ท9 ส75 2557 (2).

ห้องสมุด:
การจัดเก็บภาษีจากการโอนทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท = Taxation on contribution from shareholder / ภิรัตน์ เจียรนัย.

by ภิรัตน์ เจียรนัย, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55 .ภ646 (1).

ห้องสมุด:
ภาษีมรดกและภาษีการให้ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา / โดย สุธิดา ถนอมจิตร.

by สุธิดา ถนอมจิตร, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Estate tax and gift tax comparison between Thailand and United States of America.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ส736 2554 (1).

ห้องสมุด:
เมื่อนักหนังสือพิมพ์ตามรอยหุ้นชินวัตร [วัสดุบันทึกเสียง] : สัมมนา / [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

by สัมมนา "เมื่อนักหนังสือพิมพ์ตามรอยหุ้นชินวัตร" (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ส6555ม83 (1). :

มรดกและระบบภาษีที่เหมาะสมในแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปที่มีคนสองช่วงวัยอยู่ร่วมกัน / โดย ทศพล อากาศเมฆ.

by ทศพล อากาศเมฆ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Bequest and optimal taxation in overlapping-generations general equilibrium model.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ5801 .ท534 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการยกเว้นภาษีเงินได้จากการรับมรดกและการให้โดยเสน่หาตามประมวลรัษฎากร = Problem on the exemption of inheritance and gift income according to revenue code / โดย ปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา.

by ปานทิพย์ สวัสดิ์รักษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Problem on the exemption of inheritance and gift income according to revenue code.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ป633 (1).

ห้องสมุด:
ข่าว-เจาะ / เขียน เสนาะ สุขเจริญ.

by เสนาะ สุขเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส753 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส753 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส753 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส753 (1).

ห้องสมุด:
การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านรูปแบบการเก็บภาษีส่วนเกินทุน : กรณีการให้โดยเสน่หาและการโอนมรดก / โดย มณัสนันท์ หล่อปิ่นมณี.

by มณัสนันท์ หล่อปิ่นมณี, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Reducing the problem of income gap in society in from of imposing capital gains taxes : a case study of gift and estate transfer.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ม365 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi phāsī kānrap mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Supphalak Phinitphūwadon. Chulalongkorn University. Faculty of Law. by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Hǣppī Rūthīn Čhamkat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด, 2560 [2017]Other title: Kotmāi phāsī kānrap mō̜radok Other title: กฎหมายภาษีการรับมรดก.Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3621 .ศ744 2560 (1).

ห้องสมุด:
Phāsī kān rap mō̜radok chabap sombūn / ภาษีการรับมรดก ฉบับสมบูรณ์ / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เขียน.

Kittiphong Urapeephatthanaphong, by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Amarin, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ5815.ท9 ก63 2559 (1).

ห้องสมุด:
สู่ความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล : ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ส7525363 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544