ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนะนำ กบข. [วีดิทัศน์] / ผลิตโดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2543?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น836 (1). :

สนทนากับเลขาธิการ กบข. / ผู้เขียน นวพร เรืองสกุล ; ผู้เรียบเรียง ชื่นอุษา ชลศึกษ์.

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | ชื่นอุษา ชลศึกษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น534ส33 (1).

ห้องสมุด:
1 ล้านคนหนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล.

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: หนึ่งล้านคนหนึ่งความวางใจ.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.45.ท9 น528 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7105.45.ท9 น528 2550 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7105.45.ท9 น528 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD7105.45.ท9 น528 2550 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7105.45.ท9 น528 2550 (1).

ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากร กบข. [วิดีทัศน์] / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2542?] [1999]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG77 (2). :

ทำเงินให้งอกเงย / นวพร เรืองสกุล, ปิยะ เตชะพิเชฐวนิช.

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | ปิยะ เตชะพิเชษฐวนิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.45.ท9 น53 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7105.45.ท9 น53 (2).

ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากร กบข. / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กบข., [2547?]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค93556 (10), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ค93556 (1).

ห้องสมุด:
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / โดย มนัส แจ่มเวหา.

by มนัส แจ่มเวหา, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 ม365 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2541?]-Availability: Available for loan (9)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ2 ก534 2541 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 272600 (3). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .บ653ร64 2540-42 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .บ653ร64 2540-42 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาระบบการกำกับดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญที่เหมาะสม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย สุปาณี จันทรมาศ, ปาริฉัตร คลิ้งทอง.

by สุปาณี จันทรมาศ | ปาริฉัตร คลิ้งทอง | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552?] [2009?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.45.ท9 ส736 2552 (1).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / โดย กฤชวัส ไทยะจิตต์วณิชย์.

by กฤชวัส ไทยะจิตต์วณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7105.45.ท9 ก425 2556 (1).

ห้องสมุด:
20 [pī] Phō̜.Sō̜. 2540-2560 Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān. 20 [ปี] พ.ศ. 2540-2560 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān. by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Bamnet Bamnān Khārātchakān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2560 [2017]Other title: Khrop rō̜p 20 pī Kō̜Bō̜khō̜. Other title: ครบรอบ 20 ปี กบข..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7105.45.ท9 ก516 2560 (1).

ห้องสมุด:
กบข- - ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผลประโยชน์ข้าราชการ และภาระทางการคลัง / โดย รัตติกาล สินหนัง.

by รัตติกาล สินหนัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7105.45.ท9 ร63 (1).

ห้องสมุด:
[สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ยุคออกนอกระบบ] [วีดิทัศน์] : การบรรยาย วันที่ 23 พ.ค. 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วิทยากร นวพร เรืองสกุล ; จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ].

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น534ส63 (2). :

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปี / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

by กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2551- [2008-]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7105.45.ท9 ท733 2555 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7105.45.ท9 ท733 2554 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 [และ] โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2544 ... / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, อักขราทร บวรมงคลศิลป์, กำพล วันทา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กองเทพ เคลือบพณิชกุล | อักขราทร บวรมงคลศิลป์ | กำพล วันทา, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544