ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 185 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
นิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย / โดย ธีระ สุธีวรางกูร.

by ธีระ สุธีวรางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3405 .ธ65 (1).

ห้องสมุด:
หลักการขยายระยะเวลาและปัญหาการรื้อฟื้นฐานะเดิม (status quo ante) ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / โดย รัมภา รัฐสมบูรณ์.

by รัมภา รัฐสมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Extension of time period principle and problem on restoration of status quo ante in law on administrative proceedings.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ร645 2554 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

by คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง | คณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730.ก49 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730.ก49 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2730.ก49 2547 (2).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / จัดทำโดย กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กองพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2542-2543Availability: Available for loan (15)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732.ก28 2542 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2732.ก28 2542 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2732.ก28 2542 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732.ก28 2542 (10), Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1999 314411 V. 1 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732 .พ464 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .พ464 (1).

ห้องสมุด:
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2548-Other title: สารานุกรมชาวบ้านชุดที่นี่-- สถานีคดีปกครอง.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2735 .ท63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2735 .ท63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 (3).

ห้องสมุด:
อุทาหรณ์คดีปกครอง : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ / สุชาติ เวโรจน์.

by สุชาติ เวโรจน์ | มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2735 .ส726 2549 (1).

ห้องสมุด:
คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

by อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .อ37 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2735 .อ37 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .อ37 (1).

ห้องสมุด:
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. [1].

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2555 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 2.

by สำนักงานศาลปกครอง. กองการประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ท63 2555 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์, มานิตย์ วงศ์เสรี.

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3405 .ช64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3405 .ช64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3405 .ช64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3405 .ช64 (4).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของปฏิบัติการทางปกครอง = The legal control of administrative real act / โดย ไพรัช โตสวัสดิ์.

by ไพรัช โตสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3405 .พ94 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย = The control of administrative rule in Thailand / โดย สุเจตน์ สถาพรนานนท์.

by สุเจตน์ สถาพรนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษา / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790 .ค564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790 .ค564 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค56565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ค56565 (1).

ห้องสมุด:
เงื่อนไขความสมบูรณ์ของคำสั่งทางปกครอง : ศึกษากรณีขั้นตอนของการทำคำสั่งทางปกครอง = The procedure of the issuance of an administrative act / โดย จิราพร บุรินทรวานิช.

by จิราพร บุรินทรวานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .จ646 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์.

by กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Availability: Available for loan (22)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ก43 2544 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ก43 2544 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2720 .ก43 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ก43 2544 (9). Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 / รชิตา ทิพย์โชติ กองบรรณาธิการสูตรไพศาล.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | รชิตา ทิพย์โชติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732.ก312539ก4 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732.ก312539ก4 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2732.ก312539ก4 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732.ก312539ก4 2552 (1).

ห้องสมุด:
คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท.

by สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ค363 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ค363 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ค363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ค363 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544