ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 196 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รู้เท่าทัน-- การก่อการร้าย = Knowing terrorism / เรียบเรียง พ.อ. บุญรอด ศรีสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญรอด ศรีสมบัติ | เครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ, 2555 [2012]Other title: Knowing terrorism.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6431 .ร737 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ร737 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV6431 .ร737 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ร737 2555 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HV 2012 607847 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปฐมบทการก่อการร้าย : รากเหง้า ความเป็นไป และพลวัต = Terrorism : origin and its dynamics / โดย ดลยา เทียนทอง.

by ดลยา เทียนทอง, 2514- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: Terrorism : origin and its dynamics.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6431 .ด44 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ด44 2550 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ด44 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ด44 2550 (1).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย และ การก่อความไม่สงบร่วมสมัย.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ส732 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ส732 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คู่มือศึกษาการก่อการร้ายแบบไม่งี่เง่า / by Jonathan Barker ; เกษียร เตชะพีระ แปล.

by บาร์เกอร์, โจนาธาน, ค.ศ. 1938- | เกษียร เตชะพีระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6431 .บ642 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .บ642 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .บ642 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .บ642 (1).

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ส7321 2554 (1).

ผ่าลัทธิก่อการร้าย มหันตภัยของมนุษยชาติ : ชำแหละอัลเคด้า : จากสงครามศักดิ์สิทธิ์สู่ยุทธการเขย่าโลก 911 / พ.อ. สุรินทร์ หิรัญบูรณะ.

by สุรินทร์ หิรัญบูรณะ, พ.อ, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ส74 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ส74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ส74 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6431 .ส74 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 = Terrorism in the twenty-first century / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2549Other title: Terrorism in the twenty-first century.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก643423 (1).

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายใหม่ = New terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554Other title: New terrorism.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ส73 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ส73 2554 (1).

ห้องสมุด:
การก่อการร้ายร่วมสมัย = Contemporary terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก643425 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ก643425 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก643425 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ก643425 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2006 467735 (2).

ห้องสมุด:
ถกแถลงเรื่องการก่อการร้าย = Debates on terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Debates on terrorism.Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ถ238 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 502034 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2007 502034 (1).

ห้องสมุด:
การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม = Terrorism in Islamic world's perspectives / โดย ศราวุฒิ อารีย์.

by ศราวุฒิ อารีย์, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Other title: Terrorism in Islamic world's perspectives.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6431 .ศ46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ศ46 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV6431 .ศ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ศ46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6431 .ศ46 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ก่อการร้ายศึกษา = Terrorism study / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549Other title: Terrorism study.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ก643426 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก643426 (2).

ห้องสมุด:
ความผิดฐานก่อการร้ายศึกษาเปรียบเทียบกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ : โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย = The terrorism offence comparatrive with crimes against humanity : regarding in Thailand / โดย พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์.

by พรภัทร ลีลาเกรียงศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Terrorism offence comparatrive with crimes against humanity : regarding in Thailand.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5256 .พ446 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5256 .พ446 (1).

ห้องสมุด:
รัฐเก่า & สงครามใหม่ : กำเนิดสงครามก่อความไม่สงบใหม่ = Old states & new wars : the emergence of new insurgency / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Old states & new wars : the emergence of new insurgency.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส74354ร633 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส74354ร633 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 514261 (1).

ห้องสมุด:
Kānkō̜ kānrāi rūam samai = Contemporary terrorism / การก่อการร้ายร่วมสมัย = Contemporary terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552 [2009]Other title: Contemporary terrorism.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 653714 (1).

ห้องสมุด:
"Hong dam" kap kānkō̜kānrāi mai = "Black swan" new terrorism / "หงส์ดำ" กับการก่อการร้ายใหม่ = "Black swan" new terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Hong dam kap kānkō̜kānrāi mai Other title: "Black swan" new terrorism | หงส์ดำกับการก่อการร้ายใหม่.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2015 654090 (2).

ห้องสมุด:
ลัทธิการก่อการร้ายและสงครามเพื่อความยุติธรรม = Terrorism and just war / โดย พงศ์ธร บุญอารีย์.

by พงศ์ธร บุญอารีย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัท พี พี กิจเจริญ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .พ253 (2).

ห้องสมุด:
วินาศกรรมกลางเมือง / สุรเธียร จักรธรานนท์.

by สุรเธียร จักรธรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ส735 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6431 .ส735 (2).

ห้องสมุด:
Thou shall fear : čhao čhong tư̄n klūa kānkō̜kānrāi khwāmrunrǣng læ kānkhrō̜pngam / Thou shall fear : เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย ความรุนแรง และการครอบงำ / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Kritdikō̜n Wongsawāngphānit. by กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 [2016]Other title: Čhao čhong tư̄n klūa kānkō̜kānrāi khwāmrunrǣng læ kānkhrō̜pngam Other title: เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย ความรุนแรง และการครอบงำ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6431 .ก43 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544