ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 85 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายขนส่ง พ.ศ. 2527.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สูตรไพศาล, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE195 .ท92 2527 (1).

ห้องสมุด:
การค้าบริการขนส่งทางน้ำและทางทะเล การค้าบริการขนส่งทางบก การค้าบริการขนส่งทางอากาศ / โดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท : ม.ป.พ], 2534Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE273.55ก1 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง ของหลายรูปแบบระหว่างประเทศตามกฎหมายไทย / โดย นิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์.

by นิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1061.7 .น66 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ.-- / โดย วิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์.

by วิชพงษ์ บวรกิจรุ่งโรจน์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Analysis of the Transport Management Bill B.E.--.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3440 .ว623 2555 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัิติดังกล่าวของรัฐสภา / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3440.ก312548 พ464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3440.ก312548 พ464 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3440.ก312548ก4 2548 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3440.ก312548ก4 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3440.ก312548ก4 2548 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายการขนส่ง = Transport law / ผู้เขียน คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

by คำนาย อภิปรัชญาสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Transport law.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3440 .ค636 2556 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2013 617636 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / โดย ปิติพงษ์ โชติมานนท์.

by ปิติพงษ์ โชติมานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Law on governing the international carriage of dangerous goods by road.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3663 .ป636 (1).

ห้องสมุด:
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.-- : ศึกษาในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในทางแพ่ง = The analysis of the draft of Multimodal Transport Act B.E.-- : the study regarding the rights, duties and civil liabilities / โดย วลัยลักษณ์ สุพิสาร.

by วลัยลักษณ์ สุพิสาร, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3480.5 .ว464 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3480.5 .ว464 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การขนส่งทางอากาศ : ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศในการรับขนคนโดยสาร = Air transport : liability of carrier for carriage of passenger / ภัทรพร อรรถาพิช.

by ภัทรพร อรรถาพิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4122 .ภ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4122 .ภ62 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายการขนส่งทางบก พ.ศ. 2525.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงาน สูตรไพศาล, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE195 .ท92 2525 (1).

ห้องสมุด:
พิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 / กรมการขนส่งทางบก.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บริษัทไทยสงวนบริการ | กระทรวงคมนาคม. กรมการขนส่งทางบก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2531Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE195 .ท92 2531 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก เชิงอธิบาย พ.ศ. 2555 / บรรณาธิการข้อมูล/รูปเล่ม กัลยรัตน์ กานัง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กัลยรัตน์ กานัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2012 626267 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2012 626267 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายการขนส่งทางอากาศ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ พ.ศ. -- = Legal problem on carriage by air law : a critical of draft carriage by Air Act B.E. -- / โดย ผาณิต รุ่งวิทยา.

by ผาณิต รุ่งวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3467 .ผ636 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 / ไผทชิต เอกจริยกร.

by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548.Availability: Available for loan (17)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3480.5 .ผ932 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3480.5 .ผ932 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3480.5 .ผ932 (6). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการค้าบริการภายใต้กรอบการเจรจารอบอุรุกวัย สาขาการขนส่งทางบก / คณะผู้วิจัย ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชุมพร ปัจจุสานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2534?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HE273.55.ก1 ร63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE273.55.ก1 ร63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE273.55.ก1 ร63 (1).

ห้องสมุด:
การเข้าสู่ตลาดในประเทศไทยของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ / โดย ทศพร ลีพึ่งธรรม.

by ทศพร ลีพึ่งธรรม, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3467 .ท53 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544