ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรมการบินพาณิชย์.

by กรมการขนส่งทางอากาศ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] กรม, 2536-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9873.55.ก1 ก64 2536 (4).

ห้องสมุด:
สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานระหว่างประเทศ / ฝ่ายสถิติ กองวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพาณิชย์.

by กองวิชาการขนส่งทางอากาศ. ฝ่ายสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2534-Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9873.55.ก1 ส36 2533 (5).

ห้องสมุด:
การศึกษาอุปสงค์การเดินทางอากาศระหว่างกรุงเทพฯ กับขอนแก่น = A study of demand for travelling by Air between Bangkok and Khon Kaen / โดย แจ่มศรี เทวบิน.

by แจ่มศรี เทวบิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE9873.55.ก4 จ85 (1).

ห้องสมุด:
สถิติการขนส่งทางอากาศท่าอากาศยานภายในประเทศ / ฝ่ายสถิติ กองวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพาณิชย์.

by กองวิชาการขนส่งทางอากาศ. ฝ่ายสถิติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย,, 2534-Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9873.55.ก6 ส35 2533 (5).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องลักษณะอุปสงค์ของผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศ = Demand for domestic air passengers / โดย ไตรเดช คุปตาภา, เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์, สุพานี ธีรวัฒน์พร.

by ไตรเดช คุปตาภา | เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ | สุพานี ธีรวัฒน์พร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE9787.5.ท9 ต95 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kānphatthanā sakkayaphāp khō̜ng rabop kānkhonsong sinkhā thāng 'ākāt rawāng prathēt čhāk prathēt Thai paiyang Sahaphantharat Ratsīa = A study of potential development of international airfreight system from Thailand to Russian federation / การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย = A study of potential development of international airfreight system from Thailand to Russian federation / โดย ปัทมา ทรงวศิน.

Patthama Songwasin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ปัทมา ทรงวศิน, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2556] [2013] Publication: [ปทุมธานี]: สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2556] [2013]Other title: A study of potential development of international airfreight system from Thailand to Russian federation.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TRAN HE 2013 660254 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อการเดินทางทางอากาศภายในประเทศไทย / โดย สญชัย ศรีมาจันทร์.

by สญชัย ศรีมาจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9797.5.ท9 ส33 (2).

ห้องสมุด:
56 ปี กรมขนส่งทหารอากาศ 22 กันยายน 2547.

by กรมขนส่งทหารอากาศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2547] [2004]Other title: ห้าสิบหกปี กรมขนส่งทหารอากาศ | ครบรอบ 56 ปี กรมขนส่งทหารอากาศ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: UG1005.ท9 ก442 2547 (1).

ห้องสมุด:
ทัศนะของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอากาศยาน = Vision of Thai Airways International Public Co., Ltd. staff toward aircraft security / โดย เมธิยา วงศ์แสน.

by เมธิยา วงศ์แสน, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TL553.5 .ม74 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายการขนส่งทางอากาศ : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ พ.ศ. -- = Legal problem on carriage by air law : a critical of draft carriage by Air Act B.E. -- / โดย ผาณิต รุ่งวิทยา.

by ผาณิต รุ่งวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3467 .ผ636 (1).

ห้องสมุด:
การขนส่งทางอากาศ : ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศในการรับขนคนโดยสาร = Air transport : liability of carrier for carriage of passenger / ภัทรพร อรรถาพิช.

by ภัทรพร อรรถาพิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4122 .ภ62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4122 .ภ62 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเสรีขนส่งสินค้าทางอากาศกับกลุ่มประเทศอาเซียน / กรรณิการ์ เขมาวุฒานนท์.

by กรรณิการ์ เขมาวุฒานนท์, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE9764.76.ท9 ก44 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซันแตนท์ จำกัด.

by บริษัทเอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ | บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, [2552?]Other title: โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9797.5.ท92ส4 ป622 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ปริมาณการขนส่งสินค้าส่งออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ = An analysis of outbound air-cargo handling by Thai Airways International Public company Limited at Bangkok International Airport / หิรัญรัตน์ มายูระปินชะ.

by หิรัญรัตน์ มายูระปินชะ, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE9873.55.ก9 ห64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544