ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 370 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ.

by สมนึก แตงเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ส4 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ = International trade theory and policy / ฐิติวรรณ ศรีเจริญ.

by ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, 2517- | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 [2011]Other title: International trade theory and policy.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ฐ634 2554 (2).

ห้องสมุด:
ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business / โดย อรทัย เลิศวรรณวิทย์, ณักษ์ กุลิสร์.

by อรทัย เลิศวรรณวิทย์ | ณักษ์ กุลิสร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์ม และไซแท็กซ์ จำกัด, 2551Other title: International business.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .อ467 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1379 .อ467 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1379 .อ467 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .อ467 (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจระหว่างประเทศ / วรพจน์ บุษราคัมวดี.

by วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2510- | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1379 .ว432 2554 (1).

ห้องสมุด:
ก้าวทันการค้าโลก / คณะผู้จัดทำ ชุติมา บุณยประภัศร ... [และคนอื่นๆ].

by ชุติมา บุณยประภัศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2545Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
การทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / ผู้แปล สุวรรณา สนเที่ยง.

by สุวรรณา สนเที่ยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊ก, 2534Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1009.5 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
หลักการค้าระหว่างประเทศ.

by มาณพ สังขมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, รวมสาส์น, 2512Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ม6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1008 .ม6 (3).

ห้องสมุด:
พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศใหม่ แปลจาก Recent development in the theory of international trade โดย ศรีวงศ์ สุมิตร.

by คอร์เดน, วาร์เนอร์ แมกซ์ | ศรีวงศ์ สุมิตร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1007 .ค5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1007 .ค5 (3).

ห้องสมุด:
หลักการค้าระหว่างประเทศ.

by มาณพ สังขมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, รวมสาส์น, 2525Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ม6 2525 (2).

ห้องสมุด:
การตลาดระหว่างประเทศ.

by ปรียา วอนขอพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1007 .ป45 2526 (2).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ.

by ทวี หมื่นนิกร, 2473-2533.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1411 .ท5 (2).

ห้องสมุด:
การค้าระหว่างประเทศ (International trade).

by วิรัช ธเนศวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1411.ว6 2524 (2).

ห้องสมุด:
การค้าระหว่างประเทศ.

by วิรัช ธเนศวร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1411 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ.

by จรินทร์ พิพัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 123/29 (1).

ห้องสมุด:
การค้าระหว่างประเทศ = [International trade] : หนังสืออ้างอิงเศรษฐศาสตร์ / ว่าที่ ร.ต. สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

by สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ส434 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1379 .ส434 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .ส434 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ส434 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / เยาวเรศ ทับพันธุ์.

by เยาวเรศ ทับพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ย754 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2010 590364 (1).

ห้องสมุด:
หลักการค้าระหว่างประเทศ.

by มาณพ สังขมิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บำรุงสาส์น, 2528Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1008 .ม6 2528 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1008 .ม6 2528 (3).

ห้องสมุด:
การสร้างแบบจำลองทางการค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (International trade modeling : theory and practices)

by ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ (2527)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1008 .ด7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544