ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 359 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ร่ายดาบปราบโกง / ข้อมูลและเรียบเรียง พลเดช ปิ่นประทีป, อนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล.

by พลเดช ปิ่นประทีป | อนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล | สำนักงานปฏิรูป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ455 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ455 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ455 2556 (2).

ห้องสมุด:
การคอร์รัปชั่นในราชการไทย: การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ และประชาชน.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ .ท6 (2).

ห้องสมุด:
การขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อความมั่งคงแห่งชาติ / โดย ชัยเชต สุนทรพิพิธ.

by ชัยเชต สุทนทรพิพิธ, 2480-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ช63 (1).

ห้องสมุด:
ข้าราชการ : ทำไมคอรัปชั่น / โดย อุทัย หิรัญโต.

by อุทัย หิรัญโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2519Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55 ฉ588 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยปัญหาและสาเหตุของการทุจริตและประฤติมิชอบในวงราชการ / คระอนุกรรมการศึกษาสาเหตุและวิจัยปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สำนักงานป.ป.ป.

by คณะอนุกรรมการศึกษาสาเหตุและวิจัยปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [253-]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร63 (1).

การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย = [Corruption in the Thai bureaucratic system] : รายงานผลการวิจัย / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร ... [และคนอื่นๆ].

by ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2541Other title: Corruption in the Thai bureaucratic system.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก62 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือติดต่อกับรัฐบาลไทย.

by จิราพร วัชรเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2518Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55 ฉ43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชั่น" / จัดทำโดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ; บรรณาธิการ ธิติ เมฆวณิชย์.

by ธิติ เมฆวณิชย์ | สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: นนทบุรี : สำนัก, 2556 [2013]Other title: รวมพลังข้าราชการไทยสู้ภัยคอร์รัปชัน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ค935 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 632874 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ท94 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ท94 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ท94 2547 (2).

ห้องสมุด:
กรณีศึกษา: ทุจริตยาและเวชภัณฑ์ / ผู้วิจัยและสืบค้น รสนา โตสิตระกูล.

by รสนา โตสิตระกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชั่น, [2547?]Other title: ทุจริตยาและเวชภัณฑ์ | บทเรียนจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมกรณีทุจริตยาและเวชภัณฑ์กระทรวงสาธารสุข.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ร534955ก43 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ร534955ก43 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงการ โดย ยงยุทธ สาระสมบัติ และคนอื่นๆ.

by ยงยุทธ สาระสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองนิติการ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงสาธารณะสุข, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ44 (1).

ห้องสมุด:
ฉ้อราษฎร์บังหลวงในอดีตมีผลกระทบต่อการคอรัปชั่นของข้าราชการไทย ในปัจจุบันจริงหรือ โดย พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และ สุพัตรา เพชรมุนี.

by พวงเพชร สุรัตนกวีกุล | สุพัตรา เพชรมุนี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ436 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ436 (1).

ห้องสมุด:
อ.ต.ร. ไอ้ตัวร้าย.

by อนันต์ เสนาขันธ์, พ.ต.ต, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ชนวน, 2518Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8262.5.ก2 อ38 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8262.5.ก2 อ38 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ / โดย อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ57 (1).

ห้องสมุด:
ผ่าทุจริตคอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาธิการ / โดย อาคม เอ่งฉ้วน.

by อาคม เอ่งฉ้วน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ634 (2).

ห้องสมุด:
การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข / สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและูธุรกิจเอกชน, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก6317 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ผลสืบเนื่องของฉ้อราษฎร์บังหลวงในอดีตที่มีต่อการคอรัปชั่นของข้าราชการไทย ในปัจจุบัน โดย สุพัตรา เพชรมุนี และ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล.

by สุพัตรา เพชรมุนี | พวงเพชร สุรัตนกวีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ55 (2).

ห้องสมุด:
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ: บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในแง่ความหมายและการใช้ถ้อยคำในกฎหมาย.

by กมล สกลเดชา, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ41 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55 ฉ41 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544