ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Other title: Law on marketing.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส754 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส754 2553 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing / สุษม ศุภนิตย์.

by สุษม ศุภนิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส754 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส754 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส754 (2).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64ก2 2544 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

by ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3420.ข64 ธ645 2549 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3420.ข64 ธ645 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64 ธ645 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3420.ข64 ธ645 2549 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

by ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3420.ข64 ธ645 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64 ธ645 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3420.ข64 ธ645 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3420.ข64 ธ645 (3).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการขายพ่วง / โดย วีระภัทร์ แก้วนอกเขา.

by วีระภัทร์ แก้วนอกเขา, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Legal measures to control tying arrangement.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .ว646 2554 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดทางตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ = E-direct marketing / กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม.

by กันต์ฐศิษฎ์ เลิศไพรงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2551Other title: E-direct marketing.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.126 .ก632 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.126 .ก632 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 = The consumer protection on direct sales and direct markets act A.D. 2002 (B.E. 2545) / โดย ศิริทิพย์ แสงทอง.

by ศิริทิพย์ แสงทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Consumer protection on direct sales and direct markets act A.D. 2002 (B.E. 2545).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64 ศ64 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง : ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดแบบตรง = Problems on the Direct Sale and Direct Marketing Act, B.E. 2545 (2002) : direct marketing / โดย ทิพยรัตน์ มุขยวงศา.

by ทิพยรัตน์ มุขยวงศา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64 ท634 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3420.ข64 ท634 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / โดย วีระพงษ์ บุญโญภาส.

by วีระพงษ์ บุญโญภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3420.ข64 ว646 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3420.ข64 ว646 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3420.ข64 ว646 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3420.ข64 ว646 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3420.ข64 ว646 (3).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การตลาดดนตรี (music marketing) เพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด : กรณีศึกษาสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้กรอบกฎหมาย / พีรดา คุณะกฤดาธิการ.

by พีรดา คุณะกฤดาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GT3406.ท9 พ64 (1).

ห้องสมุด:
Panhā thāng kotmāi kīeokap kānbangkhap chai phrarātchabanyat khāitrong læ talāt bǣp trong Phō̜.Sō̜. 2545 : sưksā kō̜ranī kānprakō̜p thurakit khāitrong kīeokap phalittaphan sœ̄m ʻāhān / ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร.

Virunpat Wetthavaritthon, by วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร, 2518-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550 [2007]Other title: Legal problems on enforcement of the direct sales and direct marketing act B.E. 2545 : case study on direct sales business regarding supplement dietary product.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2007 633785 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / คำแปลภาษาอังกฤษ วิชัย นิมมานสมบูรณ์ = Direct Selling and Direct Marketing Act B.E. 2545 (A.D. 2002) / English translation by Wichai Nimmansomboon.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | วิชัย นิมมานสมบูรณ์ | Wichai Nimmansomboon.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3420.ข64ก3 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3420.ข64ก3 2547 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3420.ข64ก3 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3420.ข64ก3 2547 (2).

ห้องสมุด:
ก้าวต่อไปของตราสินค้าไทยในตลาดโลก = Next step of Thailand brands / เรียบเรียงโดย จันทร์เพ็ญ อัครเมธานนท์.

by จันทร์เพ็ญ อัครเมธานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี, [2549?]Other title: Next step of Thailand brands.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.1255 .จ63 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี คำวินิจฉัยที่ 12/2555 / โดย กิตติเดช กิจมโนมัย.

Kittidet Kitmanomai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กิตติเดช กิจมโนมัย, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Effect of the decision of the constitutional court : a case study of case ruling 12/2555.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānbangkhap chai phrarātchabanyat khāi trong læ talāt bǣp trong Phō̜.Sō̜. 2545 : kō̜ranī kānsư̄khāi sō̜pwǣ phān talāt ʻō̜nlai / ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 : กรณีการซื้อขายซอฟต์แวร์ผ่านตลาดออนไลน์ / โดย คงฤทธิ์ สงวนศักดิ์.

Kongrit Sa-nguansak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คงฤทธิ์ สงวนศักดิ์, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Legal problems concerning enforcement of Direct Sales and Direct Marketing Act B.E. 2545 : online software market case.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 631374 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khadī phūbǭriphōk = Consumer Case Procedure Law : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551, Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khwāmrapphit tō̜ Khwāmsīahāi thī Kœ̄t Čhāk Sinkhā thī Mai Plō̜tphai Phō̜.Sō̜. 2551, Phrarātchabanyat Khāitrong læ Talāt bǣp Trong Phō̜.Sō̜. 2545, Phrarātchabanyat wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540, Khō̜kamnot khō̜ng prathān sān dīkā wādūai kāndamnœ̄n krabūan phičhāranā læ kānpatibat nāthī khō̜ng čhaophanakngānkhadī nai khadī phūbō̜riphōk Phō̜.Sō̜. 2551, Khō̜kamnot khō̜ng prathān sān dīkā wādūai kānkhō̜ʻanuyāt dīkā nai khadī phǣng Phō̜.Sō̜. 2558, Rabīap Khanakammakān Khārātchakān Sān Yuttitham wādūai Kāntǣngtang čhaophanakngānkhadī Phō̜.Sō̜.2551/ คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer Case Procedure Law : พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Pairoj Wayuparb. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Consumer Case Procedure Law.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .พ945 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .พ945 2563 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .พ945 2563 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544