ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 54 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการอัปยศ-- เมกกะโปรเจกต์ [วีดิทัศน์] : เสวนาประชาชน / ผู้ร่วมเสวนา เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, ต่อตระกูล ยมนาค, เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; โดย เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษ.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | ต่อตระกูล ยมนาค | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495- | เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย | สถาบันสหสวรรษ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549Other title: โครงการเมกกะโปรเจกต์.Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .จ787ค94 (2), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .จ787ค94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .จ787ค94 (1). :

ช่วยด้วย!!! ไฟไหม้มหาดไทย / ปราโมทย์ นาครทรรพ.

by ปราโมทย์ นาครทรรพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายธรรมาภิบาล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ป46 2553 (1).

ห้องสมุด:
เกาะบัลลังก์ตุลาการก่อนทุบ ทรท.-ปชป. ตอนยุบทรท. คนนอกตั้งใจหรือคนในผิดพลาด / [รวมรวบและเรียบเรียง] โดย เซกิ.

by เซกิ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : บริษัท เรดิโอซัคเซส, 2550 [2007]Other title: ยุบทรท. คนนอกตั้งใจหรือคนในผิดพลาด.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก8ท9 ก73 2550 (2).

ห้องสมุด:
Kānʻāyat sapsin khō̜ng phūdamrong tamnǣng thāng kānmư̄ang : fāk wai nai phǣndin / การอายัติทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ฝากไว้ในแผ่นดิน / คตส.

Khana Kammakān Trūatsō̜p Kānkratham thī Kō̜ hai Kœ̄t Khwāmsīahai kǣ Rat. by คณะกรรมการการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Winyūchon, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550 [2007]Other title: Fāk wai nai phǣndin Other title: ฝากไว้ในแผ่นดิน.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2007 654108 (1).

ห้องสมุด:
Kanpatirūp Prathēt Thai : kāntō̜tān kānthutčharit kānsammanā khrang thī 3 / การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต : การต่อต้านการทุจริต : การสัมนาครั้งที่ 3 / สถาบันพระปกเกล้า.

Kānsammanā Kanpatirū Prathēt Thai : Kāntō̜tān Kānthutčharit Krung Thēp...) Sathāban Phrapokklao. Kānsammanā sū Thotsawat thī 9 : Kāomai khō̜ng Rabō̜p Prachāthipatai Thai Krung Thēp...) by การสัมมนาการปฏิรูปประเทศไทย: การต่อต้านการทุจริต (ครั้งที่ 3 : 2557 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า | การสัมมนาสู่ทศวรรษที่ 9 : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย (ครั้งที่ 3 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 682151 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JA79 .ธ644 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 (2).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ส43285ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส43285ก64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส43285ก64 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารรวบรวมข้อเท็จจริงแสดงสภาพการณ์ของการเมืองปัจจุบัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ753 (1).

ห้องสมุด:
ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์.

by จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถีทรรศน์, 2546Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ44 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ44 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ44 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ธ44 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รัฐบาลไทยรักไทยกับผลประโยชน์ทับซ้อน [วัสดุบันทึกเสียง] : อภิปราย / วิทยากร เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้ดำเนินรายการ สมบูรณ์ ศิริประชัย.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา], 2547Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ร633 (3). :

เมนูคอร์รัปชันระบอบทักษิณ : สมุดปกดำ / โดย อลงกรณ์ พลบุตร และคณะ.

by อลงกรณ์ พลบุตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมรัฐไทย, 2550Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ42 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ42 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ42 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ42 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ42 (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย = Political and bureaucratic corruption and its solution : รายงานการวิจัย / โดย อุดม รัฐอมฤต.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 อ73 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รวมบทความที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมและการพัฒนาประชาธิปไตย.

by ศาลฎีกา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศาลฎีกา, [2537?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4276 .ร543 (1).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชันระบอบทักษิณ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส622 (2).

ห้องสมุด:
กระบวนการโกงชาติ เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก46 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก46 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก46 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก46 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก46 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / สังศิต พิริยะรังสรรค์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส62 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชันแบบเบ็ดเสร็จ / สังศิต พิริยะรังสรรค์.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส615 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2006 476059 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ. [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / บรรณาธิการ ทนงศักดิ์ ม่วงมณี.

by ทนงศักดิ์ ม่วงมณี, 2502- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, [2555] [2012]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2012 611496 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544